Hyppää sisältöön

Opintotukeen ja opiskelijoiden asumistukeen muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö
13.1.2017 11.31 | Julkaistu suomeksi 12.2.2017 klo 22.11
Uutinen

Opintorahan tasoja yhtenäistetään, opintolainan valtiontakaus nousee ja tukiaika lyhenee. Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2017. Tasavallan presidentti vahvisti lait perjantaina.

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan taso yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan, jolloin opintotuen (opintoraha ja opintolaina) kokonaismäärä kasvaa.

Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan 1.1.2018 lukien. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin.

Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Tämän lisäksi tutkintokohtainen tukiaika lyhenee kahdella kuukaudella.

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin ulkomailla opiskelevia sekä kansan- ja urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevia ja opiston asuntolassa asuvia lukuun ottamatta.

Eduskunta on hyväksyessään lait edellyttänyt, että valtioneuvosto harkitsee opintotukeen huoltajakorotusta.
Keskeiset muutokset 

  • Korkeakouluopiskelijan opintotuki (pdf)
  • Toisen asteen opiskelijan opintotuki (pdf)

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 3 30110, [email protected]
- hallitussihteeri Carita Meriläinen, p. 0295 3 30017, [email protected]

Tarkemmin Kelan sivuilta opintotuesta ja asumisen tuesta

Kysymyksiä ja vastauksia opiskelijoiden asumistuen siirtämisestä yleiseen asumistukeen (STM)