Hyppää sisältöön

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen koulutusvientimatkalla 15 uutta sopimusta ja yhteistyöavausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.10.2017 10.35
Tiedote
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen edisti koulutusvientiä Pekingissä ja Hongkongissa 9.-11.10.2017.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili Pekingissä ja Hongkongissa 9.-11.10.2017. Matkan yhteydessä korkeakoulut ja koulutusalan yritykset allekirjoittivat 15 sopimusta ja yhteistyöasiakirjaa suomalaisen koulutusosaamisen myymiseksi ja koulutusalan yhteistyön kehittämiseksi Kiinassa. Matkalle osallistui yhteensä 23 koulutusvientitoimijan edustajat.

Matkan aikana ministeri Grahn-Laasonen tapasi Kiinan opetusministeri Baosheng Chenin ja tiede- ja teknologiaministeri Wan Gangin sekä Hong Kongin opetusministeri Kevin Yeungin.

- Suomalaiseen koulutukseen kohdistuu Kiinassa suuri kiinnostus, ja meidät tunnetaan. Kiinassa on valtavat koulutusmarkkinat ja kova tahto saada maailman paras osaaminen käyttöön. Lapsilähtöisyys, hyvät oppimistulokset, opettajankoulutus, ammatillinen koulutus ja innovaatio-osaaminen nousivat esiin jokaisessa keskustelussa. Yhteistyön syventäminen avaa meille paljon mahdollisuuksia, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Solmitut sopimukset ja yhteistyöasiakirjat koskivat mm. uuden suomalais-kiinalaisen kandidaattiohjelman käynnistämistä, opettajien täydennyskoulutusta ja suomalaisella konseptilla toteutettujen koulujen perustamista.

Oulun yliopisto sopi Nanjing Institute of Technologyn (NJIT) kanssa kandidaattikoulutuksen aloittamisesta Kiinassa

Oulun yliopisto on tehnyt merkittävän sopimuksen Nanjing Institute of Technologyn (NJIT) kanssa ohjelmistotuotannon kandidaattiohjelman käynnistämisestä Kiinassa. Kyse on yliopiston tähän asti suurimmasta koulutusvientihankkeesta. Samalla se on yksi yliopiston suurimmista ulkoisesti rahoitetuista hankkeista ylipäätään.

- Koulutusohjelma on erittäin merkittävä Oulun yliopiston ja opettajien kansainvälistymisen kannalta. Yhteistyö pohjautuu Suomen ja Oulun alueen vahvaan ICT-maineeseen. Opetus avaa mahdollisuuksia myös tutkimusyhteistyöhön, sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Yhteistyön ensimmäinen vaihe kestää kymmenen vuotta. Vuosittainen sisäänotto on sata opiskelijaa, ja ensimmäiset opiskelijat aloittavat urakkansa syksyllä 2018. Opetuskieli on englanti. Opiskelijat saavat tutkinnon molemmista yliopistoista.

Oulun yliopisto ja Nanjing Institute of Technology allekirjoittavat 9.10. yhteistyösopimuksen, joka tähtää vielä kolmeen uuteen yhteiseen koulutusohjelmaan. Yhteistyön on valmistellut kansainvälisesti tunnettu ohjelmistotuotannon yksikkö M3S Oulun yliopistosta.

Finland University Oy ja Beijing Institute of Education (BIE) sopivat opettajien täydennyskoulutusyhteistyöstä

Finland University Oy ja Beijing Institute of Educationin yhteistyösopimuksessa sovitaan alueista, joilla korkeakoulut vahvistavat keskinäisiä toimiaan. Näitä ovat muun muassa yhteisten konferenssien toteutus, opettajien pedagogisen täydennyskoulutuksen ja työpajojen kokoaminen, opiskelija- ja tutkijavaihdon kasvattaminen sekä yhteiset tutkimusohjelmat. Osapuolet kehittävät myös uusia tukimateriaaleja opettajien työn tueksi.

- Järjestimme heti vierailun aikana ensimmäisen BIE-FinUni konferenssin, johon osallistui yli 200 johtavaa rehtoria ja opettajaa Pekingin alueelta. Odotamme innostuneina jatkoa, sillä Beijing Institute of Education vastaa Pekingin alueen 200 000 perus- ja lukio-opetuksen opettajan ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, sanoo FinUnin CEO Pekka T. Saavalainen.

EduCluster Finland Oy solmi kiinalaisen kummpaniyrityksensä kanssa yhteistyösopimuksen suomalaiseen pedagogiseen osaamiseen pohjautuvan koulun perustamisesta

CSCEC City Construction Development Co. Ltd ja EduCluster Finland Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on perustaa ensimmäinen suomalaiseen pedagogiseen osaamiseen pohjautuva koulu Pekingin, Shandongin tai Tianjinin alueelle. Koulu tulee olemaan yksityinen kansainvälinen koulu, joka tarjoaa opetusta esikoulutasolta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Koulu palvelee valmistuessaan sekä paikallisia että kansainvälisiä opiskelijoita.

- Suomalaisen koulutusosaamisen korkea laatu ja vaikuttavat tulokset kiinnostavat toimijoita ympäri maailmaa. Nyt käynnistyvä yhteistyö Kiinassa on EduCluster Finlandille tärkeä askel osaamisen laajempaan hyödyntämiseen,” toteaa EduCluster Finlandin toimitusjohtaja Jyrki Saarivaara.

Uusia avauksia myös monilla muilla rintamilla

Suomen yliopistot sopivat tiivistävänsä yhteistyötään Kiinan tiedeakatemian kanssa. Yhteistyön kautta suomalaisille huippututkijoille tarjoutuu parempi pääsy erittäin modernien tieteellisten resurssien äärelle.

Helsingin yliopisto ja Beijing Normal Univeristy sopivat tiedekasvatusyhteistyöstä. Sopimuksen tavoitteena on tiivistää tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä tutkijanvaihtoa tiede- ja teknologiakasvatukseen liittyen.

Hämeen ammattikorkeakoulu teki puitesopimuksen International Vocational Education Platform (IVEP) kanssa. IVEP on Kiinan keskus- julkishallintolähtöinen ammatillisen koulutuksen organisaatio. Sopimus tähtää Kiinan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen modernisaatioprosessin.

Tavoitteena 100 miljoonan euron liikevaihdon kasvu

Hallitus on asettanut tavoitteeksi kasvattaa koulutusviennin arvoa 100 miljoonalla eurolla vuoden 2018 loppuun mennessä. Koulutusviennin esteitä puretaan kaikilla tasoilla. Lukukausimaksujen periminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta ja korkeakoulujen tilauskoulutus tehtiin mahdolliseksi 1.1.2016 alkaen. Lukiokoulutuksen kansainvälisen IB-koulutuksen myynti mahdollistettiin keväällä 2017. Ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä vientipilotteja ja esteitä sen myynnille puretaan osana vuoden 2018 alusta voimaan astuvaa ammatillisen koulutuksen reformia.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Daniel Sazonov (ministerin haastattelupyynnöt), p. +358 45 129 6812
- kansainvälisten asioiden johtaja Jaana Palojärvi p. + 358 40 511 6897

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Tiede Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet