Hyppää sisältöön

Opetusministeri Grahn-Laasonen: kiusaamiseen puututtava aina ja poikkeuksetta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.1.2019 15.48
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vaatii kuntia ja kouluja ottamaan koulukiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen erittäin vakavasti.

- Kiusaaminen ei ole koskaan kiusatun vika. Aikuisella on vastuu puuttua vakavasti kiusaamiseen ja rakentaa ilmapiiriä, jossa jokainen lapsi ja nuori saa kasvaa ja elää omana ainutlaatuisena itsenään ilman pelkoa. Koulun vastuu on yksiselitteinen: kiusaamiseen on puututtava, aina, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 24.11.2016 työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa. Työryhmä selvitti keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää koulurauhaa ja luovutti ehdotuksensa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle keväällä 2018. Toimeksianto käsitti varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen.

Työryhmä esitti yhteensä 24 kehittämisehdotusta, jotka liittyvät muun muassa lainsäädännön muutostarpeisiin, toimintakulttuurin muutokseen ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen sekä informaatio-ohjaukseen. Osa työryhmän kehittämisehdotuksista on toteutettu muun muassa uuden varhaiskasvatuslain ja uuden lukiolain yhteydessä ja osaa ollaan parhaillaan toteuttamassa.

Lainsäädännön muuttamista valmistellaan ministeriössä työryhmän ehdotusten pohjalta virkatyönä. Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa liittyvät ensisijaisesti toimintakulttuurin kehittämiseen. Onnistunut kiusaamiseen puuttuminen vaatii systemaattisia toimenpiteitä yksilö-, ryhmä-, ja yhteisötasolla. Kiusaamistapauksia syntyy lisää, mikäli koulun toimintakulttuuri ja kiusaamista tukeva ympäristö ei muutu.

Opettaja on avainasemassa luokan työrauhan rakentajana ja ylläpitäjänä.  Ministeriö käynnistää erillisen tutkimushankkeen siitä, millaisia keinoja opettajat ja rehtorit nykyisin käyttävät perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa työrauhan turvaamiseksi ja rauhan palauttamiseksi häiriötilanteissa. Tutkimushankkeen toteuttaa Koulutuksen arviointikeskus osana tulosohjausta.  Tavoitteena on vahvistaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietoisuutta olemassa olevista kiusaamista ehkäisevistä ja työrauhaa edistävistä toimintamalleista. Tietoa tulisi jakaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille sekä näiden lähiyhteisöille niin, että toimintamalleja voidaan aktiivisesti hyödyntää ja vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuria.

Työryhmän esityksen mukaan Suomeen tulisi perustaa kiusaamisen ehkäisemisen sekä hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien kansallinen arviointielin, jonka tehtävänä olisi levittää tietoa vaikuttavista menetelmistä. Se kokoaa kasvattajille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille luotettavaa, ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa siitä, millaisilla menetelmillä hyvinvointia ja työrauhaa voidaan edistää. Ministeriö käynnistää selvitystyön kansallisen arviontielimen perustamiseksi.

Lisätietoja:

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30258
- erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 045 1296812

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti. 

Kiusaamisen ehkäisyyn ja koulurauhan edistämiseen uusia keinoja Tiedote 16.3.2018.

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus LAPE Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus