Hyppää sisältöön

Opetusministeri Grahn-Laasonen asetti osaamisen tulevaisuuspaneelin

Opetus- ja kulttuuriministeriö
21.8.2017 15.21
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut osaamisen tulevaisuuspaneelin, jonka tehtävänä on ennakoida koulutuksen muutostarpeita. Tieteen ja teknologian kehitys sekä yhteiskunnalliset muutokset, esimerkkeinä tekoäly ja robotiikka, muuttavat työelämää ja osaamistarpeita nopeasti. Muutoksen arvioidaan olevan aiempia teknologisia murroksia laaja-alaisempi ja nopeampi, mikä asettaa isoja vaatimuksia osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille ja koulutusjärjestelmän kehittämiselle.

Grahn-Laasosen mukaan koulutusjärjestelmää kehittämällä voidaan vastata yritysten ja muun työelämän osaamistarpeisiin.

- Olemme siirtyneet jatkuvan oppimisen aikaan. Kansainvälisten vertailujen perusteella Suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä teknologisessa murroksessa. Peruskoulun hyvät oppimistulokset ja koulutuksellinen tasa-arvo, keskimäärin hyvä koulutustaso sekä kyky soveltaa uusia teknologioita nopeasti antavat vahvan perustan.

Suomalaisia vahvuuksia ovat myös hyvät valmiudet julkisen sektorin, yritysten ja tutkimuksen yhteistyöhön, tieteelle ja teknologialle avoin asenneilmapiiri, kehittymässä oleva kokeilukulttuuri sekä laaja sitoutuminen osaamiseen perustuvaan kasvuun. Osaamisen muuttuminen kertainvestoinnista jatkuvaksi oppimiseksi edellyttää koulutusjärjestelmän uudistamista, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

- Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan laaja-alaista osaamista sekä kykyä ja halua oppia uutta. Näitä valmiuksia tulee tukea läpi koko koulutusjärjestelmän. Tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalle tarvitaan nopeita ja joustavia täydennys-, uudelleen- ja muuntokoulutuksen muotoja, joihin voi osallistua työuran varrella. Mahdollisuuksien tasa-arvon turvaamiseksi elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien on oltava jokaisen saatavilla. Odotan osaamisen tulevaisuuspaneelilta uusia näkökulmia haastavaan ennakointityöhön, ministeri jatkaa.

Osaamisen tulevaisuuspaneeli parantaa koulutuspolitiikan ennakoivaa päätöksentekoa. Paneelin tehtävänä on ennakoida yhteiskunnallisesti merkittäviä koulutuspolitiikan muutostarpeita sekä tehdä osaamisen ja oppimisen kehittämistä koskevia ehdotuksia kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa. Paneeli edistää toiminnallaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä, osaamis- ja koulutustarpeiden määrällistä ja laadullista ennakointia sekä
ennakointi- ja tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja mitoituksessa. Paneeli edistää myös teknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevaa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Se tuottaa myös koulutuksen tulevaisuutta koskevia keskustelualoitteita ja raportteja. Osaamisen tulevaisuuspaneelin puheenjohtajana on professori Anne Brunila ja jäseninä ovat:

 • Cristina Andersson, tietokirjailija
 • Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus
 • Martti Hetemäki, valtiosihteeri, valtiovarainministeriö
 • Kaarle Hämeri, kansleri (1.10.2017 alkaen), Helsingin yliopisto
 • Sanna Järvelä, professori, Oulun yliopisto
 • Jari Kaivo-oja, Tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
 • Esko Kilpi, toimitusjohtaja, Esko Kilpi oy
 • Paula Laine, johtaja, Sitra
 • Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Lauri Lyly, pormestari, Tampereen kaupunki
 • Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
 • Petri Rouvinen, tutkimusjohtaja, ETLA
 • Riitta Salmelin, professori, Aalto-yliopisto

Paneeli toimii yhteistyössä Opetushallituksen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen kanssa. Paneeli osallistuu koulutuspolitiikkaa koskevaan tulevaisuus- ja visiotyöhön. Sen toimikausi on vaalikauden loppuun, kevääseen 2019.

 Lisätietoja:
- ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 040 5184891
- opetusneuvos Matti Kajaste, p. 0295 3 30378

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen