Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten turvallisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
12.10.2018 14.21
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelma etenee. Opettajien ja rehtoreiden turvallisuusosaamista vahvistetaan. Lisäksi käynnistetään hanke, jossa kehitetään toimintamalleja oppilaitosten turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Kiusaamisen ja häirinnän vastaista työtä jatketaan.

- Kaikilla lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimis- ja opiskeluympäristöön ja opetushenkilöstöllä turvalliseen työympäristöön.  Säädökset velvoittavat päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja huolehtimaan oppimisyhteisön turvallisuudesta. Laaja toimenpideohjelmamme nostaa esiin turvallisuuskulttuuria osana arkea ja vahvistaa varautumista koulumaailmaan kohdistuviin uhkiin, pelkoja lietsomatta, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Opettajien ja rehtoreiden turvallisuusosaamista vahvistetaan. Opetushenkilöstölle suunnitellaan turvallisuuskulttuuria edistävä täydennyskoulutuskokonaisuus. Rehtoreilta edellytettävään opetushallinnon tutkintoon on lisätty turvallisuusjohtamista ja -osaamista tukevaa sisältöä. Uudistetun tutkinnon suorittaa 200 henkilöä syksyllä 2018 ja sen jälkeen vuosittain 400.

Vuosina 2019 – 2021 toteutetaan oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistämisen valtakunnallinen kehittämishanke, joka suunnataan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille.  Tavoitteena on kehittää ja levittää tutkittuun tietoon perustuvia turvallisuuskulttuuria vahvistavia ja edistäviä malleja oppimisyhteisöille.

Turvallisuus huomioidaan toimenpideohjelmassa laaja-alaisesti fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena turvallisuutena, joka sisältää myös kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn. Turvallisuuskulttuuri luo perustan oppimisyhteisöjen arkipäivän turvallisuudelle. Turvallisuus on keskeinen osa hyvinvointia.

Turvallisuus ja hyvinvointi ovat osa ammatillisen koulutuksen strategiatyötä. Korkeakoulujen turvallisuutta kehitetään osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyötä. Kokonaisuusturvallisuuden kehittäminen on kiinteä osa jokaisen korkeakoulun strategista johtamista.

Kiusaamisen ja häirinnän vastaista työtä jatketaan laaja-alaisesti koko koulutussektorilla.

Toimenpideohjelman ohjausta ja seurantaa varten asetetaan valtakunnallinen ohjausryhmä.

_ _ _

Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävä toimenpideohjelma, 12.10.2018 (pdf)

_ _ _

Lisätietoja:
- opetusneuvos Heli Nederström, yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, puh. 0293 3 30122
- neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, ammatillisen koulutuksen osasto, puh. 0295 3 30141
- opetusneuvos Tomi Halonen, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, puh. 0295 3 30095
- erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 0295 3 30276

_ _ _

Korkeakoulujen ja tutkimuksen visioryhmän toimenpide-ehdotukset sekä ohjeistus seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi julkaistaan visiotyön tulosten julkistamisen yhteydessä syksyllä 2018.

Kaikkien koulutusasteiden opettajankoulutustyötä käsitelevä opettajankoulutusfoorumin sitoumus seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen julkaistiin 11.10.2018 

Opetushallitus julkaisi maaliskuussa 2018 oppaan kouluille seksuaaliseen häirintään puuttumiseen

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus