Hyppää sisältöön

Undervisnings- och kulturministeriet stöder de ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivsfärdigheter

Undervisnings- och kulturministeriet 8.10.2020 14.07
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut närmare en miljon euro i statsunderstöd till sex riksomfattande projekt som har som mål att främja företagar-, ekonomi - och arbetslivsfärdigheterna hos unga under 29 år.

Understöd beviljades till Finlands 4H-förbund (163 000 €), Finlands Gymnasistförbund rf (37 000 €), Taloudellinen tiedotustoimisto ry (215 000 €), Phoenix ry (90 000 €), Finlands Svenska Marthaförbund rf (55 000 €) och Nuori Yrittäjyys ry (390 000 €).

I statsminister Marins regeringsprogram satsas det på en stark företagsamhetspolitik. I regeringsprogrammet fastställs att tröskeln för inledande av företagsverksamhet ska göras lägre under regeringsperioden. Därtill satsar man på att skapa ett företagarvänligt klimat och stärka arbetslivskompetensen bland annat genom en ökning av förståelsen för och kunnandet om företagandet och arbetslivet på olika utbildningsnivåer samt genom andra offentliga tjänster. Vidare uppmärksammas ekonomiska kunskaper och arbetslivskompetens som element som påverkar de ungas välbefinnande.

Forsknings- och kulturministern betonar den betydelse som företagande och fostran till företagsamhet har för Finland.

- Fostran till företagsamhet är viktig för oss alla. Alla blir inte företagare, men initiativrikedom, självständighet, aktivitet och kreativitet är färdigheter som behövs under hela livet. Vi lever i en tid då företagande och nyskapande i samband med det behövs på ett alldeles särskilt sätt. Med hjälp av företagande kan vi lösa problem i Finland och i världen och skapa välfärd och arbete i hela Finland, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.
 
De projekt som stöds når en så bred grupp unga som möjligt i olika åldrar och på olika håll i Finland. Genom att stöda projekten har man fäst särskild uppmärksamhet vid övergångsskeden i barns och ungas liv där stärkandet av kompetensen anses vara särskilt viktigt. Dessa är övergången till högstadiet, övergången från grundskolan till andra stadiet samt risker för utslagning bland olika befolkningsgrupper som påvisats genom forskning.

De projekt som understöds omfattar årskurs 6 och 9 i fråga om barn och unga i grundskoleåldern samt studerande vid gymnasier och yrkesskolor i fråga om unga på andra stadiet. Även unga som saknar arbete eller utbildningsplats har beaktats särskilt i fråga om invandrarbefolkningen. Genom projekten försöker man också nå svenskspråkiga ungdomar.

Läs mera

Mer information: överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 0295 330 113