Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksia tieteen edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.1.2020 12.08
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia tieteen edistämiseen. Suurimmat avustukset myönnettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnalle, Tiedekeskus Heurekalle ja Suomen Rooman-instituutille (Institutum Romanum Finlandiae). Avustusta myönnettiin 49 hakemukselle yhteensä 17 810 000 euroa.

Toiminta-avustuksilla tuetaan tiedesektorin keskeisiä toimijoita, jotka täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää. Avustukset edistävät tiedekasvatusta, tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa ja tieteellistä tiedonvälitystä, ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien toimintaa, digitaalisten tietoaineistojen hyödyntämistä, tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 

Lisäksi avustuksilla katetaan vuoden 2020 aikana vastaan tulevia erinäisiä tieteellisen yhteistyön menoja, jäsenmaksuja ja tilakustannuksia. Yksi keskeinen kohde on Suomeen ja Kajaaniin hankittava EuroHPC-suurteholaskentainfrastruktuuri, jonka hankintaa ja käyttöä katetaan osaksi rahapelitoiminnan tuotoilla.

Lisätietoja sekä myönnetyt avustukset 2020

Erityisavustukset tieteen edistämiseen

Yleisavustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Lisätiedot: ylitarkastaja Sami Niinimäki, OKM, p. 02953 30303

Korkeakoulutus ja tiede Tiede