Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Laadullinen työllistyminen korkeakoulujen rahoituksen kriteeriksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.7.2016 14.38
Tiedote

Korkeakoulujen rahoitusmallissa palkitaan tulevaisuudessa valmistuneiden työllistymisestä koulutustasoa vastaavasti. Opetus- ja kulttuuriministerin asettama työryhmä laatii mallin laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi rahoituskriteereihin vuodesta 2019 alkaen. Tavoitteena on edistää työllisyyttä sekä kannustaa korkeakouluja yhteistyöhön työelämän kanssa.

Korkeakoulujen rahoitusmalli on uudistettu vuonna 2016. Työtä jatketaan, jotta julkinen rahoitus palkitsisi jatkossa valmistuneiden työllistymisestä koulutustasoa vastaavasti. Laadullisen työllistymisen kriteeri lisätään korkeakoulujen rahoitusmalliin alkavan sopimuskauden puolivälissä vuonna 2019.

- Koulutustasoa vastaava työllistyminen kertoo, että korkeakoulun antama koulutus on laadukasta. Meidän tulee pitää huolta siitä, että koulutusta kehitetään vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin siten, että valmistuneet saavat koulutustasoaan vastaavaa työtä, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Laadullisen työllistymisen mittaamisella palkittaisiin yliopistoja ja ammattikorkeakouluja toimista, joissa otetaan huomioon työelämän tarpeet ja edistetään opiskelijoiden työllistymistä. Yrittäjyys on myös yksi työllistymisen muoto, ministeri jatkaa.

Ministerin asettaman työryhmän tehtävänä on arvioida erilaisten laadullisen työllistymisen mittaamistapojen soveltuvuutta rahoituskriteereiksi ammattikorkeakoulututkintojen sekä ylempien korkeakoulututkintojen ja tohtoritutkintojen osalta. Työryhmän tulee myös laatia ehdotukset tarvittavista säädösmuutoksista.

- Hallitusohjelman tavoitteena on nopeuttaa korkeakoulutettujen siirtymistä työelämään sekä vahvistaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Laadullisen työllistymisen ottaminen mukaan rahoitusmalliin edistää näitä tavoitteita, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Nykyisellään työllistymistä seurataan akateemisten rekrytointipalvelujen yhteistyössä toteuttamin kyselyin Aarresaari-palvelussa. Tiedonkeruun kattavuudessa on kuitenkin havaittu puutteita.

Sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa otetaan käyttöön uudistettu rahoitusmalli vuoden 2017 alusta. Valtakunnallisen rahoitusmallin tarkoituksena on jakaa perusrahoitus korkeakoulujen kesken siten, että tuloksellisesta, korkeatasoisesta ja vaikuttavasta koulutuksen kehittämisestä palkitaan.

Ministerin asettaman laadullisen työllistymisen työryhmän puheenjohtajana toimii korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Jäseniä ovat opintopalvelujohtaja Mikko Markkola (Tampereen yliopisto), tutkija Juha Sainio (Turun yliopisto), rehtori Mervi Vidgrén (Savonia-Ammattikorkeakoulu), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu), toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (Suomen yliopistot Unifi), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE), asiantuntija Marita Aho (Elinkeinoelämän keskusliitto), koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen (Suomen yrittäjät), koulutuspolitiikan asiantuntija Ida Mielityinen (Akava), koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry), koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL), asiantuntija Anni Vesa (Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK), tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen (opetus- ja kulttuuriministeriö), opetusneuvos, ryhmän päällikkö Johanna Moisio (opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä johtaja Hannu Sirén (opetus- ja kulttuuriministeriö).

Työryhmän sihteereitä ovat ylitarkastaja Jukka Haapamäki, opetusneuvos Tomi Halonen ja opetusneuvos Maarit Palonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän työn määräaika on 31.12.2016.

Lisätietoja:
- johtaja Hannu Sirén, puh. 0295 3 30292
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246

 
Korkeakoulutus ja tiede Kärkihankkeet