Hyppää sisältöön
FI

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kuntien tehtävien purusta: Vähemmän byrokratiaa, enemmän aikaa opettamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.2.2016 11.03
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa vapauttaa opettajien aikaa enemmän opettamiseen ja purkaa vuosien varrella kasautuneita suunnitteluvelvoitteita ja paperityötä.
 

Tänään julkistetussa hallituksen kuntien tehtävien keventämisohjelmassa uudistetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ja poistetaan päällekkäisiä suunnitteluvelvoitteita. Lisäksi opetusta koskevaa tiedonkeruuta yhdistetään, mikä vähentää hallinnollista työtä oppilaitoksissa.

"Oppilaitosten ja opettajien tehtäväksi on vuosien varrella kasattu paljon hallinnollisia, osin myös päällekkäisiä tehtäviä ja suunnitelmien laatimista. Kaikki tämä paperityö on pois ajasta oppilaiden kanssa. Siksi pidän tärkeänä, että päällekkäisyyttä ja byrokratiaa puretaan ja vapautetaan enemmän aikaa opettamiseen. Tätä ovat toivoneet niin opettajat kuin koulutuksen järjestäjätkin", Grahn-Laasonen sanoo.

Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että tavoitteista, kuten koulukiusaamisen ja syrjäytymisen torjumisesta, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, ei tingitä pisaraakaan. Nämä tavoitteet ovat entistäkin vahvemmin sisällä syksyllä voimaan tulevissa uusissa opetussuunnitelmissa.

"Kun opettajilla on aikaa oppilaille, myös näissä tavoitteissa päästään parempiin tuloksiin", Grahn-Laasonen uskoo.

"Jatkossa kunnilla ja koulutuksen järjestäjille on suurempi toimintavapaus päättää, miten he paikallisesti suunnittelevat toimintaansa. Tämä on linjassa sen vahvuuden kanssa, että Suomessa opettajilla on laaja pedagoginen vapaus omassa työssään."

Kuntien tehtävien purkaminen miljardilla eurolla sisältyy hallituksen talouden tasapainottamisen ohjelmaan. Sama tavoite oli myös edellisellä hallituksella, mutta silloin työ ei edennyt.

Julkisen sektorin ammattien kelpoisuusvaatimuksia väljennetään ja työnjakoa uudistetaan. Kelpoisuuksien keventäminen ei koske opettajia ja lastentarhanopettajia. Se on Grahn-Laasosen mukaan ehdoton kynnyskysymys, josta ei voida tinkiä.

"Suomalaisen koulutusjärjestelmän iso vahvuus on korkeasti koulutetuissa opettajissamme. Poiketen monista Euroopan maista meillä esimerkiksi luokanopettajat ovat maisteritason koulutuksen saaneita pedagogeja ja kehittäjiä omassa työssään. Tästä vahvuudesta on pidettävä kiinni", Grahn-Laasonen sanoo.

"Toinen suomalainen 'erikoisuus' on opettajiemme laaja pedagoginen vapaus. Näistä molemmista vahvuuksista meidän pitää huolehtia, jotta olemme jatkossakin korkean osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa."

Opettajille on luvassa uusia joustavia polkuja oman osaamisensa vahvistamiseen. Hallitus on käynnistänyt opettajan perus- ja täydennyskoulutuksen uudistuksen. Lisäksi mahdollisuuksia lisäopintoihin yliopistossa tarjotaan kaksoiskelpoisuuden saamiseksi luokan- ja aineenopettajaksi tai pätevöitymiseksi uusiin opetettaviin aineisiin.
Kuntien tehtävien keventämisohjelmaan liittyy myös kirjaus kuntien laajemmasta toimintavapaudesta sivistys-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa.

"Se ei kyllä muuta nykytilaa, sillä jo nykylait ovat väljiä puitelakeja, jotka antavat jo nyt runsaasti toimintavapautta palvelujen järjestämiseen. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen järjestäminen turvataan jatkossakin. Tulevaisuuden kunnille tämä palvelut ovat yhtä tärkeämpiä elinvoimatekijöitä, joihin kannattaa panostaa. Hallituksen ohjelmassa ei ole uusia suoria leikkauksia kulttuuriin. Se on tärkeä valinta", Grahn-Laasonen sanoo.


Lisätietoja: Opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113

 
Korkeakoulutus ja tiede Kärkihankkeet kärkihankkeet norminpurku