Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen:
Koulutuksen tasa-arvon edistämiseen 17 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.4.2017 11.30
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lähes 17 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun edistämiseen. Avustus koskee vuosia 2017-2018. Valtionavustusta myönnettiin 234 opetuksen järjestäjälle opetusryhmien pienentämiseen ja lisähenkilökunnan palkkaamiseen.

-Alueiden väliset erot oppimistuloksissa näkyivät ensimmäistä kertaa joulukuun PISA-tutkimuksessa. Suomessa koulujen väliset erot ovat edelleen pieniä, emmekä saa päästää koulujamme eriytymään parempiin ja heikompiin kouluihin. Se rikkoisi vakavalla tavalla koulutuksen tasa-arvoa. Siksi ohjaamme 17 miljoonaa euroa lisärahoitusta haastavampien alueiden kouluille eli alueille, joissa on paljon työttömyyttä, alhaisempi keskimääräinen koulutusaste tai suurempi vieraskielisen väestön osuus. Jokaisen perheen on voitava jatkossakin luottaa siihen, että lähikoulu on paras koulu omalle lapselle, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Avustuksilla voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen haasteellisilla alueilla toimiviin kouluihin. Pienemmät opetusryhmät tarkoittavat opettajille enemmän aikaa jokaisen oppilaan tukemiseen. Mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta on tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on perheen taustasta tai asuinpaikasta riippumatta mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Haasteellisilla alueilla toimivilla kouluilla tarkoitetaan kouluja, jotka toimivat alueella, jossa on paljon työttömyyttä, alhaisempi keskimääräinen koulutusaste tai suurempi vieraskielisen väestön osuus.  Avustusta ovat saaneet koulut, joiden opetusryhmissä on tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia ja erikoissairaanhoidon piirissä oppilaita. Avustus koskee myös esiopetusta, joka toteutetaan päiväkodeissa ja kouluissa.

Avustuksella tuetaan opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata opettajia samanaikaisopettajuuteen, jakaa opetusryhmiä, lisätä jakotunteja sekä lisätä koulunkäyntiavustajien määrää.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:
Opetusneuvos Jussi Pihkala, puh. 02953 30256 (poissa 13.4. - 18.4.)
Johtaja Jari Rajanen, puh. 02953 30268 (poissa 12.-13.4.)

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus