Hyppää sisältöön

Öppen vetenskap bör främjas med alla medel

Undervisnings- och kulturministeriet
8.12.2016 13.30 | Publicerad på svenska 3.3.2017 kl. 12.36
Pressmeddelande

Öppen vetenskap är en viktig del av Finlands forskningspolitik, och bör främjas med alla medel. Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer ska Finland vara ett ledande land inom vetenskap och forskning år 2017. Målet är att alla vetenskapliga publikationer är öppet tillgängliga senast år 2020.

Finland har förbundit sig till principerna för EU:s öppna forskning och innovationspraxis och till de gemensamma målen för EU:s medlemsländer angående fri tillgång till alla vetenskapliga publikationer senast år 2020. För att nå målen krävs omedelbara konkreta åtgärder för att ändra verksamhetskulturen.

Finland förhandlar på nationell nivå med stora internationella vetenskapsförläggare om avtal kring vetenskapliga tidningsmaterial. I förhandlingarna är det oerhört viktigt att komma fram till ett resultat som är ekonomiskt hållbart för vetenskapssamfundet. Avtalen som ingås bör på ett märkbart sätt främja finländska forskaers möjligheter till öppen publicering. Öppen vetenskap är utgångspunkten för våra nationella avtalsförhandlingar. Finland förutsätter av alla parter åtgärder genom vilka öppen publicering blir en del av forskarens vardag.

Varje år betalar finländska forskningsorganisationer miljontals euro till stora internationella förläggare. Enligt en undersökning som gjordes under sommaren 2016 har beställningsavgifterna för vetenskapliga publikationer under 2010-2015 stigit med tiotals procent per år i Finland. I fortsättningen måste kostnadsnivån sjunka. Därutöver måste förläggarnas affärsmodeller förnyas så att de beaktar det allt mer förekommande kravet på öppenhet.


Mer information om FinELib-konsortiet och avtalsförhandlingarna (på finska):

Finländska forskare har startat ett upprop för öppen publicering. För tillfället har uppropet 2500 underskrifter.

Mer information:

- överinspektör Sami Niinimäki, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30303
- chef för bibliotekswebbtjänster Kristiina Hormia-Poutanen, Nationalbiblioteket, tfn 050 5523 056

Forskning