Hyppää sisältöön

OKM perii Valo ry:n valtionavustuksia takaisin korkoineen yhteensä 1,75 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.5.2017 14.07
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkastanut Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Ry:n vuoden 2014 valtionavustusten käyttöä. Ministeriö perii valtionavustuksia takaisin valtionavustuslain nojalla. Tarkastuksen kohteena oli 24 erityisavustusta, yhteensä yli 4,5 miljoonaa euroa ja 3,36 miljoonan euron yleisavustus. Tarkastuksen perusteella takaisin perittävää kertyi yhteensä korkoineen yli 2,6 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohtuullistanut perittävää avustussummaa reilulla 30 prosentilla.

Tarkastus on kohdistunut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin avustuksiin, jotka ovat olleet Valon käytössä pääosin vuonna 2014. Avustuksista osan käyttöaika on kohdistunut myös vuosille 2013 ja 2015.

Tarkastuksessa on käyty läpi 24 hanketta, joihin on myönnetty erityisavustuksia yhteensä yli 4,5 miljoonaa euroa. Tarkastuksessa on lisäksi käyty läpi Valolle vuoden 2014 toimintaan myönnetty 3,36 miljoonan euron suuruinen yleisavustus. Valo ry:tä on asianmukaisesti kuultu ennen asian ratkaisemista.

Tarkastuksen perusteella maksetuista avustuksista tulisi periä takaisin yhteensä 2.419.235,40 euroa sekä sille muodostunutta korkoa 211.368,43 euroa eli yhteensä 2.630.603,83 euroa. Takaisinperinnän ensisijainen peruste on, että avustuksia ei ole käytetty avustuspäätösten eikä avustusehtojen ja -rajoitusten mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että perusteettoman rahoituksen täysimääräinen takaisinperintä korkoineen olisi kohtuuton valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin nähden. Ministeriö on päättänyt kohtuullistaa takaisin perittävää kolmanneksella eli 806.411,80 eurolla, jolloin takaisinperittävä avustusmäärä on korkoineen 1.756.773,80 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto korostaa, että näin iso takaisin perittävä määrä on avustuksen saajalle vakava viesti siitä, että avustusten käytössä ja avustusehtojen noudattamisessa on ollut puutteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on omalta osaltaan käynnistänyt toimet avustusjärjestelmän kehittämiseksi. Avustusjärjestelmää tullaan kehittämään yleisavustuspainotteisemmaksi, sanoo Esko Ranto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehostanut avustusten käytön valvontaa. Ministeriö tekee vuosittain noin 4 000 myönteistä valtionavustuspäätöstä ja hallinnonalan virastot yhteensä noin 9 000. Ministeriössä ja sen alaisissa virastoissa on ministeriön johdolla käynnissä perusteellinen valtionavustusprosessien uudistaminen.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana Valtiokonttorin hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda valtionavustusten jakamiseen yhtenäinen prosessi.

Takaisinperintäpäätös ja tarkastuskertomus (drno 4/203/2017) ovat luettavissa tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

- ylijohtaja Esko Ranto, puh. 0295 3 30115 
_ _ _

Valo ry ja Suomen Olympiakomitea ry yhdistivät toimintansa vuoden 2017 alussa.

Liikunta