Hyppää sisältöön

OKM:n haettavissa olevia avustuksia: lokakuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.10.2016 13.11 | Julkaistu suomeksi 12.2.2017 klo 22.11
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Avustuksia haetaan pääsääntöisesti verkossa ministeriön asiointipalvelussa. Tarkemmat kuvaukset avustuksien käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja linkitys asiointipalveluun löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeille suunnatun erityisavustuksen tarkoituksena on parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, edistää koulutuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, lisätä korkeakoulujen yhteistyötä sekä uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Avustusta voivat saada opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Avustus on tarkoitettu tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan. Haussa voidaan hakea avustusta sekä yhteisön toiminnan tukemiseen että hankkeita varten.

Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Avustus on tarkoitettu yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille. Haussa voidaan hakea sekä yhteisön toimintaa tukevia avustuksia että hankeavustuksia.


Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 18.10.2016

Avustushaku korvaa aiemmat erilliset haut taiteen- ja kulttuurin eri alojen valtakunnallisista järjestöistä, taide- ja kulttuuripalveluja tuottavista yhteisöistä ja säätiöistä sekä taiteen tiedotuskeskuksista.

Avustukset kärkihankkeiden tavoitteita tukeviin tekijänoikeushankkeisiin

Hakuaika päättyy: 18.10.2016

Avustus on tarkoitettu tekijänoikeushankkeisiin, jotka tukevat hallitusohjelmaan sisältyvien kärkihankkeiden tavoitteita. Avustusta voi hakea tekijänoikeushankkeisiin, joiden avulla edistetään mm. uusien digitaaliseen tietoon perustuvien palvelukonseptien kehittämistä ja digitaalista liiketoimintaa, tekijöitä ja teoksia koskevan metadatan laatua eri teoslajien osalta sekä mahdollisuuksia kokeilla erilaisia tekijänoikeudellisia ratkaisuja joustavasti.

Keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtävät, yleisten kirjastojen erityistehtävät ja toiminnan kehittäminen

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Avustushaku korvaa aiemmat erilliset haut yleisten kirjastojen erityistehtävien tukemiseen, keskitettyihin verkkopalveluihin ja kehittämis- ja kokeilutoimintaan.


Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Avustus on tarkoitettu liikuntalääketieteen keskusten, liikuntatieteellisten yhteisöjen, sekä liikuntatieteellisen tiedon välitystä ja tiedeviestintää harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen.

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisia ja alueellisia kehittämishankkeita.

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat kesälajien urheilijoille

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Apuraha on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 31.10.2016

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hakemus toimitetaan oman alueen aluehallintovirastoon.