Hyppää sisältöön

NUOTTA -avustukset valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille vuodelle 2020

Avustus

Avustus on tarkoitettu vuodeksi 2020 ministeriön nuorisolain (1285/2016) 20 §:n mukaisesti hyväksymille nuorisokeskuksille ja niiden omistajayhteisöille NUOTTA-toimintaan.

Hakuaika alkaa 20.11.2019 klo 10:00 ja päättyy 30.12.2019 klo 16:15.

Avustus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä.

Hakemuksen liitteiden ja muiden tietojen tulee olla virallisesti hyväksyttyjä.

Ministeriö voi käyttää NUOTTA-avustuksiin enintään yksi (1) miljoona euroa, jos eduskunta myöntää näihin tarkoituksiin määrärahat. NUOTTA-päätökset pyritään tekemään helmikuun 2020 aikana.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), nuorisolakia (1285/2016) ja valtioneuvoston asetusta nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017). Nuorisokeskukset toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteohjauksessa.
       

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30113, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea sähköpostiosoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset.