Hyppää sisältöön

Nuorisojärjestöille avustuksina 15,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.2.2018 10.18
Tiedote
Suurimman avustuksen sai Suomen Partiolaiset. Kuva: Suomen Partiolaiset, Joosef-Abokther

Eurooppa-, kulttuuri - ja urheiluministeri Sampo Terho on myöntänyt valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen yleisavustukset vuoden 2018 toimintaan. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 15 505 400 euroa 92 järjestölle tai yhteisölle. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Ministeri Terho on korostanut päätöksessään nuorten harrastustoiminnan ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Avustuksien korotuksissa näkyy erityisesti nuorten omaehtoisen harrastustoiminnan tukeminen. Ministeri Terhon mukaan avustuksia on korotettu muun muassa opiskelijajärjestöille. Avustuksen nostot lisäävät yhteisöllisyyttä koko opiskelijakentällä aina toiselta asteelta korkeakouluihin saakka. Erityisesti on painotettu ammattiin opiskelevien omaehtoisen toiminnan tukemista.

Valtakunnallisista nuorisojärjestöistä nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen myönnettiin muun muassa Luonto-Liitto ry:lle 466 000 euroa ja opiskelijajärjestön toiminnan tukemiseen Suomen Opiskelija- Allianssi OSKU ry:lle 270 000 euroa.  Valtakunnallisista nuorisojärjestöistä suurimman avustuksen sai Suomen Partiolaiset ry, 1 455 000 euroa, ja valtakunnallisista nuorisotyötä tekevistä järjestöistä Suomen Nuorisoseurat ry  yhteensä 1 100 000 euroa.

Valtion talousarviossa on vuodelle 2018 yhteensä 15,8 miljoonan euron määräraha valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen yleisavustuksiin. Määrärahasta jäljelle jäänyt osuus on siirretty pääosin nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten valtioavustuksiin vuodelle 2018.

Järjestöjen saamat avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään nuorisolakiin ja valtioneuvoston asetukseen perustuen.  Esityksen avustettavista järjestöistä tekee valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta.

Avustukset myönnetään tulosperusteisesti suunnitellun ja toteutuneen toiminnan mukaan. Tulosperusteita ovat muun muassa toiminnan tavoitteellisuus, kehittyminen, määrä ja monipuolisuus, toimintaan osallistuvien nuorten määrä sekä toiminnan valtakunnallisuus ja saavutettavuus.

Toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan merkityksellisyys nuorisotyössä ja -politiikassa sekä järjestön toimialalla. Järjestön osallisuuden edistämisen arvioinnissa otetaan huomioon, miten järjestö tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua järjestön päätöksentekoon ja miten järjestö muulla tavoin edistää nuorten kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

Lisätietoja:

- Erityisavustaja Toni Kokko, p. 02953 30113
- ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30315, [email protected]  (paikalla 6.2. >)
- Arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Tarja Anttonen, p. 02953 30319, [email protected] (paikalla 9.2. >)

Nuoriso Sampo Terho