Hyppää sisältöön

Nuorisojärjestöille avustuksia yli 18 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
11.2.2021 13.44
Tiedote

Nuorisoasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille kuluvan vuoden toimintaan yhteensä 18 600 000 euroa. Avustusta sai 97 järjestöä.

Järjestöjen saamat avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään nuorisolakiin ja valtioneuvoston asetukseen perustuen. Nuorisolain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja järjestön taloudenhoito. 

Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan lisäksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja nuorten osallisuutta sekä toteuttaa muita nuorisolaissa säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia.

Suurimpia avustusten saajia olivat aikaisempien vuosien tapaan Suomen Partiolaiset ry (1 455 000 euroa), Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (1 283 000 euroa), Suomen Nuorisoseurat ry (1 065 000 euroa), Lasten ja nuorten keskus ry (1 019 000 euroa) ja Nuorisotutkimusseura ry (1 007 000 euroa). 

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi yleisavustuksina järjestöjen nuorisotyöhön ja -toimintaan, mutta järjestöt voivat osoittaa osan määrärahasta käytettäväksi myös alueellisten ja paikallisten jäsenjärjestöjensä toimintaan. Yksinomaan paikallisen ja alueellisen nuorisotyön ja nuorisoalan järjestötoiminnan tukemisesta vastaavat muun muassa kunnat ja aluehallintovirastot.

Myönnetyt avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan

Lisätietoja: 
erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080
erityisasiantuntija Viivi Pekkonen, p. 02953 30192