Hyppää sisältöön

Nuorisoalan järjestöille avustuksina 15,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.1.2017 14.39 | Julkaistu suomeksi 14.2.2017 klo 15.05
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt vuosiavustuksina nuoriso-, nuorisotyön palvelu- ja nuorisotyötä tekeville järjestöille tämän vuoden toimintaan yhteensä 15,5 miljoonaa euroa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta. Ministeri Grahn-Laasosen päätös on arviointi- ja avustustoimikunnan tekemän esityksen mukainen.

Valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille myönnettiin 12 266 000 euroa. Avustusta myönnettiin 66 järjestölle tai yhteisölle. 53:lle valtakunnallista nuorisotyötä tekevälle järjestölle ja yhteisölle myönnettiin yhteensä 3 234 000 euroa. Valtakunnallisien nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja niiden tekemä nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan.


Valtakunnallisista nuorisojärjestöistä ja nuorison palvelujärjestöistä suurimman avustuksen sai Suomen partiolaiset, 1 375 000 euroa. Valtakunnallista nuorisotyötä tekevistä järjestöistä puolestaan suurimman sai Suomen Nuorisoseurat ry, 1,1 miljoonaa euroa.

Järjestöjen saamat avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja myönnetään tulosperusteisesti. Arviointi tehdään suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus, taloudellisuus ja avustuksen tarve. Ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon järjestön aktiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa sekä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.


Myönnetyt avustukset 

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30315
- arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Joonas Könttä, p. 02953 30319