Hyppää sisältöön
FI

Muutos opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatioon

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.9.2018 14.22
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä lukiokoulutusta koskevat asiat siirtyvät ensi vuoden alusta yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osastolta nykyiselle korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle.

Lukiokoulutusta koskevien asioiden siirrolla on tarkoitus vahvistaa erityisesti korkeakoulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä ja yhteistyömahdollisuuksia. Muutoksella tavoitellaan myös sujuvampaa siirtymistä lukiokoulutuksesta korkeakouluopintoihin.

Organisaatiouudistuksessa osastojen nimet muutetaan kuvaamaan niiden uusia vastuualueita. Nykyisen yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston nimi muuttuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastoksi. Nykyisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston nimi muutetaan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osastoksi.

Uudistus tulee voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja: ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kansliapäällikön sijaisena), p. 0295 330 129

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus