Hyppää sisältöön

Idrottssektorns huvudevenemang under Finlands ordförandeskap i Europarådet 29.-30.4.2019
Hur ska man åtgärda sexuellt våld mot barn och kvinnor inom motion och idott?

Undervisnings- och kulturministeriet 26.4.2019 10.44 | Publicerad på svenska 26.4.2019 kl. 13.42
Nyhet

Inom motion och idrott har det under de senaste åren framkommit flera fall av sexuellt våld mot kvinnor och barn. Myndigheter, idrottsrörelsen och forskare söker tillsammans en lösning på problemet under en expertkonferens 29.-30.4.2019. Konferensen Sexual Violence against Women and Children in Sports är Idrottssektorns huvudevenemang under Finlands ordförandeskap i Europarådet.

Finlands situation granskas som en del av ett europeiskt fenomen och man söker konkreta sätt att förebygga sexuellt våld och skydda särskilt barn och unga. Under konferensen tar man också upp följderna av våldet.

Inom de finländska idrottsorganisationerna är det endast hälften som har förhållningsregler för att behandla fall där det förekommit trakasserier. I Europa brottas man med samma problem, och det är bra att söka lösningarna tillsammans.

Europarådet har tagit fram flera instrument för att skapa en tryggare idrottsmiljö, t.ex. Konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (den s.k. Lanzarotekonventionen), Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen) samt en rekommendation om jämlikhet mellan könen inom idrott. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har konstaterat att den människorättsfråga där det är mest brådskande att hitta en lösning är frågan om sexuell exploatering av och övergrepp mot barn.

Upplysningar:

Satu Heikkinen, kulturråd, tfn 0295 330 102