Hyppää sisältöön

Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden liikuntasektorin päätapahtuma 29.-30.4.2019
Miten vähennetään naisiin ja lapsiin kohdistuvia seksuaalista väkivaltaa liikunnassa ja urheilussa?

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.4.2019 10.44
Uutinen

Liikunnassa ja urheilussa on viime vuosina paljastunut lukuisia naisiin ja lapsiin kohdistuneita seksuaalisen väkivallan tapauksia. Viranomaiset, urheiluliike ja tutkijat etsivät yhdessä ratkaisua ongelmaan asiantuntijakonferenssissa 29.-30.4.2019. Konferenssi Sexual Violence against Women and Children in Sports on Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden liikuntasektorin päätapahtuma.

Suomen tilannetta tarkastellaan osana eurooppalaista ilmiötä ja etsitään konkreettisia keinoja ehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja suojella erityisesti lapsia ja nuoria. Konferenssissa pureudutaan myös väkivaltatapausten seuraamuksiin.

Suomalaisista liikuntajärjestöistä vain hieman reilulla puolella on toimintaohje häirintätapausten käsittelyyn. Euroopassa painitaan samojen ongelmien kanssa ja ratkaisuja on hyvä etsiä yhdessä. 

Euroopan neuvostossa on laadittu useita instrumentteja turvallisemman liikuntaympäristön luomiseksi, kuten Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston vastainen yleissopimus (nk. Lanzaroten sopimus), Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus (nk. Istanbulin sopimus) sekä urheilun sukupuolitasa-arvoa koskeva suositus. Euroopan ihmisoikeuskomissaari on todennut lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja kaltoinkohtelun olevan kiireellisimmin ratkaisua vaativa ihmisoikeuskysymys.

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 0295 330 102