Hyppää sisältöön

Ministerit Andersson ja Kosonen: Kriisin keskelläkin panostettava ihmisten hyvinvointiin ja osaamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
8.4.2020 15.26
Tiedote
Ministerit Li Andersson ja Hanna Kosonen.

Hallituksen toinen lisätalousarvio on tuomassa rahaa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoille. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021–2024 määrärahaa on varattu muun muassa oppivelvollisuuden laajentamiselle ja jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen korostavat, että kriisin keskelläkin on panostettava ihmisten hyvinvointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotettu määräraha on 69,4 milj. euroa. Summasta 60 milj. euroa kohdistetaan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoihin. Tukipaketin tavoitteena on auttaa toimijoita selviämään poikkeustilanteen yli.  

- Pyrimme varmistamaan toiminnan jatkumisen poikkeustilanteen aikana kaikin mahdollisin keinoin ja vastaavasti toiminnan uudelleen käynnistämisen poikkeustilanteen jälkeen mahdollisimman nopeasti, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Kososen mukaan tehdyissä päätöksissä on huomioitu kentän ensivaiheen tarpeet. Tukea myönnetään nettotappioiden korvaamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa esitysten, tapahtumien, näyttelyiden ja muiden vastaavien toimien pääsylipputulojen menetyksistä ja samanaikaisesti maksettavaksi tulevista kiinteistä menoista.

- Jatkamme yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sen selvittämistä, miten varaudutaan kesän tapahtumien mahdollisista peruuntumisista aiheutuviin tappioihin tapahtumajärjestäjille ja peruuntumisten aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Kulttuurialan tekijöitä tuetaan myös muiden sektoreiden toimin. Muun muassa yritystuet ja yrittäjien oikeus työttömyysturvaan helpottavat monen kulttuurialan toimijan tilannetta, Kosonen jatkaa.

Liikunnan tukipaketilla turvataan urheiluseurojen, lajiliittojen, ammattilaissarjojen ja urheiluopistojen selviämistä koronatilanteen yli.

- Tulemme vastaan myös kevättalvesta koronatilanteen takia peruttujen urheilutapahtumien tappioita. Suomalainen järjestökenttä ja moninaiset liikuntamahdollisuudet ovat tärkeä osa elinvoimaista Suomea - niin koronakriisin keskellä kuin siitä toivuttaessakin.

- Koulujen lähiopetuksen ja monien harrastusten lakkaaminen ovat mullistaneet nuorten arjen. Kavereitakaan ei voi enää entiseen tapaan tavata. Tuemme nyt lisätalousarviossa nuorisoalaa koronan aiheuttamien kustannusten johdosta. Tukea kohdistetaan työpajoille, nuorisokeskuksille ja nuorisojärjestöille, sanoo Kosonen.

Julkisen talouden suunnitelmassa panostus osaamiseen ja oppimiseen

Hallitus varaa julkisen talouden suunnitelmassa 22 miljoonan euron lisämäärärahan oppivelvollisuuden laajentamiselle vuonna 2024, kun kaikki ikäluokat ovat täysimääräisesti sen piirissä. Näin oppivelvollisuuden laajentamiseen on varattu yhteensä 129 milj. euroa vuodesta 2024 lähtien.

- Hallitus jatkaa työtä oppivelvollisuuden laajentamiseksi. Uudistus on hallituksen keskeisin koulutuspanostus, jonka avulla me nostamme Suomen osaamistasoa ja luomme edellytykset työllisyyden kestävälle kasvulle, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Julkisen talouden suunnitelmaan on sisällytetty myös siirtomäärärahaa jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sekä perhevapailla olevien luku‐ ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantamiseen.

- Se, että päätämme kriisin keskelläkin panostaa ihmisten hyvinvointiin, lapsiperheiden tukeen ja osaamiseen on paitsi arvovalinta myös välttämättömyys. Suomi nousee tästä kriisistä ainoastaan hyvinvoivien ihmisten ja korkean osaamisen avulla, Andersson korostaa.

Lasten ja nuorten tukipaketti

Toukokuun kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisällytetään määrärahat laaja-alaiseen toimenpideohjelmaan, jolla huomioidaan koronaepidemian kielteiset vaikutukset lasten ja nuorten oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Toimenpideohjelmalla halutaan lieventää poikkeustilan aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

- On selvää, että kriisin jälkeen tarvitaan lisäpanostuksia oppimisen tukeen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin, jotta pitkän etäopetusjakson mahdollisesti jättämät aukot oppimisessa saadaan paikattua, ministeri Andersson sanoo.

- Tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää on, että tuemme lapsia, nuoria ja perheitä tämän kriisin yli, painottaa ministeri Kosonen.

Lasten ja nuorten tukipaketilla varaudutaan tukemaan kuntia, jotta opetukseen ja oppimisen tukeen voidaan lisätä resursseja, ja vastata kasvaviin tukitarpeisiin pitkän etäopetusjakson jälkeen.

Vuoden toinen lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle torstaina 9. huhtikuuta. Julkisen talouden suunnitelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 16. huhtikuuta, jonka jälkeen luvut ovat lopullisia.

Lisätietoja:
opetusministeri Anderssonin erityisavustaja Touko Sipiläinen, p. 0295 330 143
tiede- ja kulttuuriministeri Kososen erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, p. 040 149 2201

Muualla verkossa

Toisessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan lisärahaa koronaviruksen vaikutuksiin erityisesti kulttuurin ja liikunnan toimialoilla (OKM tiedote 8.4.2020)

Hanna Kosonen Koulutus Kulttuuri Li Andersson Liikunta Nuoriso