Hyppää sisältöön

Ministeri Grahn-Laasonen: Hallitus vastaa osaajapulaan lisäämällä rahoitusta koulutukseen, koodareihin ja tekoälyyn

Opetus- ja kulttuuriministeriö
23.10.2018 12.18
Tiedote
Kuva: mostphotos.com

Hallitus esittää vuoden 2018 II lisätalousarviossa 40 miljoonan euron lisäyksiä koulutukseen. Summasta 10 miljoonaa euroa kohdistuu uudella päätöksellä koodarikoulutukseen. Tekoälyn ja tekoälytutkimuksen laitteistojen hankkimiseen lisätään 4 miljoonaa euroa.

Suomen talous kasvaa ja yritykset raportoivat työvoiman rekrytoinnin vaikeuksista. Hallitus lisää määrärahoja osaajapulan helpottamiseksi. Lyhyisiin ja nopeavaikutteisiin koulutuksiin esitetään yhteensä 40 miljoonaa euroa. Korkeakouluille tulee 10 miljoonaa, ammatilliseen koulutukseen 10 miljoonaa, maahanmuuttajien koulutukseen 10 miljoonaa ja uudella päätöksellä koodarikoulutukseen 10 miljoonaa.

10 miljoonan koodaripaketti

Hallitus päätti lisätä uudet 10 miljoonaa euroa korkeakouluille koodarien työvoimapulaan vastaamiseksi. Määrärahan puitteissa koulutusta voitaisiin tarjota 1600–2400 henkilölle. Lisäksi koulutuksen laadun edistämiseksi korkeakoulujen yhteistyötä ja työelämäyhteistyötä edistetään.

Informaatio- ja viestintäteknologian alat ovat kasvaneet voimakkaasti koko 2010-luvun ajan. Ohjelmisto-osaajien saatavuus on noussut esiin Suomen kriittisenä menestystekijänä.  Osaavan työvoiman saamisen vaikeudet heikentävät ohjelmisto- ja ICT-palvelualan kasvumahdollisuuksia. Pulaa on erityisesti sovelluskehittäjistä, sovellussuunnittelijoista, web-ammattilaisista ja koodareista.

– Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on nyt kriittisen tärkeää. Lisäämme jälleen rahoitusta koulutukseen: muuntokoulutukseen, lyhytkestoisiin moduuleihin, uusiin aloituspaikkoihin ja koodaripulan ratkaisemiseen. 40 miljoonan euron lisäresurssi saadaan käyttöön vielä tänä vuonna, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

30 miljoonaa nopeisiin ja joustaviin koulutuksiin

Korkeakouluille myönnetään 10 miljoonan euron lisärahoitus koulutuksen laajentamiseen osaajapula-aloilla, kuten rakennusalalla ja sosiaali- ja terveysalalla. Ammatillisen koulutuksen osaamispilotteja jatketaan. Lyhytkestoiseen koulutukseen, joka tähtää tutkinnon osan tai pienemmän osaamiskokonaisuuden opiskeluun, suunnataan 10 miljoonaa.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työmarkkinoille siirtymistä sujuvoitetaan tehokkailla kielikoulutus- ja tukipalveluilla. Korkeakouluille esitetään 3 miljoonan lisäystä, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen ja työhön. Työelämän ulkopuolella olevien kielitaidon parantamiseen ehdotetaan 2 miljoonaa euroa. Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan kehittämiseen maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisedellytysten vahvistamiseksi esitetään 2,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille kullekin.

Edellä mainitut yhteensä 30 miljoonan euron kertaluonteiset lisäykset rahoitetaan siirtona momentilta Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut.

Tekoälyn laitteistoihin 4 miljoonaa

Hallitus päätti lisätä 4 miljoonaa euroa tekoälyn ja tekoälytutkimuksen laitteistojen hankkimiseen. Päätös toteutetaan laajentamalla opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää datanhallinnan ja suurteholaskennan kehittämisohjelmaa. Ohjelmaan on varattu aiemmilla päätöksillä yhteensä 33 miljoonaa euroa vuosille 2017–2021. Ohjelmaa toimeenpanee valtion ja korkeakoulujen omistama CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
 
Tekoälyn avulla voi hallita ja yhdistellä valtavia data-aineistoja monista lähteistä. Uudella määrärahalla nostetaan laskentatehoa hankkimalla korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tieteellisten toimijoiden käyttöön tekoälyprosessoreita sekä muuta dataan liittyvää infrastruktuuria. Dataohjelman avulla Suomi pääsee kytkeytymään myös osaksi eurooppalaista EuroHPC-laskentaverkkoa.
 
– Uusi sijoitus prosessoreihin ja tekoälyn infraan antaa suomalaisille tutkijoille uusia mahdollisuuksia, joista hyötyy myös elinkeinoelämä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.


Lisätietoja:
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo (korkeakoulut ja tiede), puh. 050 302 8246
- erityisavustaja Daniel Sazonov (ammatillinen koulutus, ministerin haastattelupyynnöt), puh. 045 129 6812
- ryhmäpäällikkö, tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen (tekoäly), puh. 029 533 0101
- johtaja Jorma Karhu (korkeakoulut), puh. 029 533 0139
- ylijohtaja Mika Tammilehto (ammatillinen koulutus), puh. 029 533 0308