Hyppää sisältöön

Koulujen ohjeistukset oppilaiden koskemattomuuden suojaamiseksi päivitetään
Ministeri Grahn-Laasonen: ehdoton nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
5.12.2017 16.43
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo Helsingin kaupungilta selvitystä siitä, miten koulutuksen järjestäjä varmistaa ja mihin toimiin on ryhdytty, jotta jokaisen opiskelijan ja oppilaan oikeus turvalliseen opiskelu- ja oppimisympäristöön toteutuu. Pyyntö johtuu Helsingin Kallion lukion häirintätapauksista.

- Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa tulee olla ehdoton nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Koulun ja koulutuksen järjestäjän tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille lapsille ja nuorille. Häirinnän torjunta on koko kouluyhteisön yhteinen asia, korostaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Opetushallitukselle toimeksi päivittää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa asiasta annetut ohjeistukset helmikuun 2018 loppuun mennessä, jotta kaikilla kouluissa ja oppilaitoksissa toimivilla on valmiudet toimia seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän estämiseksi.

Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia eikä syrjintää hyväksytä missään tilanteessa, vaan koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ennaltaehkäistä ja puuttua niihin. Oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on määritelty perusopetuslaissa, lukiolaissa sekä ammatillisesta koulutuksesta annetuissa laeissa.

Ministeri Grahn-Laasonen, opiskelijat, opettajat, koulutuksen järjestäjät sekä opetusalan toimijat ovat ilmaisseet yhdessä tukensa ja sitoutumisensa kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän havaitsemiseksi, esiintuomiseksi ja lopettamiseksi Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa.

• Tiedote 30.11.2017: Koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat ja opetushallinto: Täydellinen nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään kouluissa ja oppilaitoksissa on yhteinen tinkimätön tavoite (minedu.fi)

Lisätietoja:

- erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 045 129  6812
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 0295 3 30258

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen