Hyppää sisältöön

Luovat alat osana datataloutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.11.2019 10.40
Uutinen

Datatalous on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuden strategisista painopistealueista. Yli 300 osallistujaa Finlandia-taloon keräämä datatalouskonferenssi päättyi tänään yhteisten periaatteiden julkaisemiseen Euroopan datatalouden kasvulle. Myös luovat alat oli kutsuttu konferenssiin keskustelemaan aiheesta "Uudet tulovirrat alusta-ja datataloudesta", jonka keskeinen osa on tekijänoikeuden infrastruktuurin, eli tekijänoikeusjärjestelmän teos- ja tekijätietoa koskevan metadatatason kehittäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä järjestämää konferenssia varten laatimat dataprinsiipit laadittiin konkretisoimaan ja edistämään ihmiskeskeisestä, menestyvää ja tasapainoista eurooppalaista datataloutta. 

Suomi halusi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana lisätä tietoisuutta teosten ja oikeudenhaltijoiden tunnistamisen merkityksestä tekijöiden saamiin tuloihin ja moraalisten oikeuksien toteutumiseen digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti peli- ja musiikkiala sekä metadata-asiantuntijat valaisivat yhdessä komission kanssa datan merkitystä EU:n sisämarkkinoiden kasvulle ja kilpailukyvylle.

Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittäminen on tärkeää Euroopan luoville aloille, jotta ne voisivat saavuttaa täyden potentiaalinsa digitaalisilla markkinoilla. Investoiminen siihen kehittää tekijänoikeuden käyttölupien hankintaa tehokkaammaksi, kattavammiksi ja luotettavammiksi, joka johtaa win-win-win-tilanteeseen mahdollistamalla enemmän teoksia ihmisten saataville, tehokkaampaa lisensiointia yrityksille ja tarkempia tulovirtoja ja moraalisten oikeuksien kunnioittamisen tekijöille.

Kevään parlamenttivaalien jälkeinen vaihe tarjosi mahdollisuuden uusille aloitteille, koska EU-instituutiot eivät ole vielä aloittaneet vakituisia tehtäviään eikä tekijänoikeusalalla ole käynnissä säännöllistä normatiivista työtä.

– Uskomme, että tämä on oikea hetki aloittaa keskusteleminen datan merkityksestä ja teos- ja tekijätietoihin liittyvistä kysymyksistä EU:n tasolla. Euroopan unioni tarvitsee selkeän näkemyksen siitä, miten voimme ohjata tätä kehitystä luovien alojen ja tutkimuksen hyväksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330 331

tekijänoikeusneuvos Viveca Still, p. 0295 330 297

Tallenteet konferenssista

Hanna Kosonen Tekijänoikeus