Hyppää sisältöön

Luova Eurooppa -ohjelmassa menestyneille kulttuurihankkeille tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.6.2016 12.54
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt kansallista tukea kymmenelle EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa menestyneelle kulttuurihankkeelle. Avustusta myönnettiin yhteensä 254 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Suomi menestyi EU: hakukierroksella pohjoismaista parhaiten. Hankkeet, joissa on mukana suomalainen toimija, saivat EU-tuesta miltei 840 000 euroa. EU:n rahoitusta myönnettiin yhteensä 37 miljoonaa euroa 66 hankkeelle.

Suomalaiset ovat mukana mm. smARTplaces -hankkeessa (Oulun Ammattikorkeakoulu), jossa mullistetaan tapoja taiteen ja kulttuurin kokemiseen lisätyn todellisuuden teknologiaa ja uusia kulttuurisia medioita hyödyntäen, Bite my Skype -hankkeessa (Kulttuuriosuuskunta Kokemo), jossa lastenteatteria viedään pakolaisalueille, sairaaloihin ja vankiloihin ja Ulysses -hankkeessa (Viitasaaren Musiikin aika -festivaali), jossa tuetaan nuoria nykymusiikin tekijöitä heidän urallaan.

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma on merkittävin eurooppalaisen taide- ja kulttuuriyhteistyön tukija. Luova Eurooppa -ohjelma (Creative Europe 2014–2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Ohjelman budjetti 7-vuotiselle ohjelmakaudelle on 1,46 miljardia euroa.

Ohjelma koostuu kolmesta alaohjelmasta, joista yksi on kulttuurin alaohjelma. Kulttuurin alaohjelmaan kohdentuu 31 % Luova Eurooppa ohjelman määrärahoista. Kulttuurialalle ja luoville aloille suunnattu Kulttuurin alaohjelma tukee eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, kirjallisuuden käännöshankkeita, eurooppalaisia verkostoja ja eurooppalaisille foorumeita.

CIMOn Luova Eurooppa yhteyspisteen tiedote 2016 Luovan Euroopan hanketukien tulokset

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma (CIMO)

Myönnetyt avustukset (pdf)

Lisätietoja:
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246
- neuvotteleva virkamies Iina Berden, p. 0295 3 30069