Hyppää sisältöön

Myndigheterna avråder från penkis; de gamlas dans längre fram

Undervisnings- och kulturministeriet
28.1.2021 11.03 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 11.07
Pressmeddelande
Lukiolaisia penkkariauton kyydissä

Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet har gett en rekommendation om att gymnasiernas traditionella bänkskuddardag (penkis) inte ska ordnas under rådande coronavirusepidemi. De gamlas dans och andra festligheter bör skjutas upp till en senare tidpunkt med beaktande av epidemiläget.

Enligt rekommendationen är det bra att eftersträva att hitta sådana sätt att genomföra bänkskuddardagen och de gamlas dans på som är trygga med tanke på hälsan.  

Syftet med rekommendationen är att stödja anordnare av gymnasieutbildning att genomföra undervisning och annan verksamhet som ordnas i läroanstalternas lokaler under coronepidemin på ett säkert sätt. Genom att följa rekommendationen kan man minska risken för smitta i läroanstalterna och trygga avläggandet av studentexamen.

En granskning enligt åldersgrupp visar att gymnasiestuderandena hör till en grupp där det förekommer betydligt mer coronavirusinfektion än i andra åldersgrupper, dvs. viruset cirkulerar aktivt just hos den unga vuxna befolkningen. Sammankomster i denna åldersgrupp är således förknippade med förhöjd smittorisk.

Mer information: 
överdirektör Mika Tammilehto (UKM), tfn 02953 30308
direktör Tiina Silander (UKM), tfn 02953 30188 

Allmänbildande utbildning Utbildning