Hyppää sisältöön

Lisähaku erityisavustus uuden etsivän nuorisotyön työntekijän palkkaamiseen vuonna 2020

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen. 
Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään uusien etsivän nuorisotyön työntekijöiden palkkauskuluihin.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustus on osa koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia, joilla tasoitetaan poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16.15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin enintään 3 milj. euroa. 

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: hakuilmoitus (PDF) 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtionavustuslaki (688/2001).
 

Nuoriso

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa:


Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
Ylitarkastaja Liisa Sahi, puh. 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi


Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi


Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, puh. 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi


Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi


Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi


Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi


Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä
Ylitarkastaja Merja Hilpinen, puh. 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi