Hyppää sisältöön

Liikuntatiede: liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Tuettujen hankkeiden edellytetään tekevän keskenään yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi ministeriön järjestämiä seminaareja tai keskustelutilaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto seuraavat tutkimusten toteutumista, keskeisiä tieteellisiä tuloksia, niiden soveltamismahdollisuuksia sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun. Rahoitetun tutkimuksen tulokset on integroitava päätöksentekoon. Tutkimusviestintää on pohdittava jo tutkimussuunnitelmassa ja esitettävä konkreettisesti, miten uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa sekä käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituspäätöksissä huomioidaan seuraavat asiat:

  • Tutkimuksen korkea taso
  • Tutkimuksen innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus sekä korkea sovellettavuusarvo liikuntapoliittiseen päätöksentekoon.
  • Tutkimuksen monitieteisyys ja yhteistyö liikuntatieteiden sisällä ja muiden tieteenalojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti
  • Tutkimuksen rahoituspohjan laajuus
  • Tutkimusryhmän kompetenssit
  • Suunnitelma tutkimuksen tiedeviestinnästä ja hyödynnettävyydestä osana päätöksentekoa


Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voivat hakea tutkimusyhteisöt. Tutkimusrahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin.

Hakuaika /uudet tutkimushankkeet:
Hakuaika alkaa 1.9.2020
Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 16.15


Hakemukset jätetään Suomen Akatemian verkkoasiointiin.

Hakuaika /jatkotutkimushankkeet:
(jatkohankkeita varten julkaistaan erillinen hakuilmoitus syyskuussa):
 
Käsittely:
Päätökset uusista liikuntatieteellisistä tutkimushankkeista pyritään tekemään maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa uusia tutkimushankkeita sekä jatkotutkimushankkeita, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Lisätietoja

ylitarkastaja Samuli Rasila, puh. 0295 330057, [email protected]

hallinnollinen avustaja Päivi Wathén, puh. 0295 330072, [email protected]