Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen yli 28 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.4.2020 15.10
Tiedote
Uimahallin rata.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen 28 292 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäviin, kustannusarvioltaan yli 700 000 euron hankkeisiin myönnettiin yhteensä 20 247 000 euroa. Avustusta sai kaikkiaan 25 hanketta. Aluehallintovirastoille osoitettiin 8 045 000 euroa edelleen myönnettäväksi aluehallintovirastoissa päätettäviin pienempiin liikuntapaikkahankkeisiin.

− Nyt myönnetyillä liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla edistetään kansalaisten hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa, ministeri Hanna Kosonen toteaa.

Tavoitteena on erityisesti avustaa laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista sekä niihin liittyvää varustamista.

− Uusilla ja peruskorjatuilla liikuntapaikoilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa suomalaisten liikkumistottumuksiin ja -mahdollisuuksiin. Liikuntapaikkoihin investoiminen on investoimista ihmisten hyvinvointiin, ministeri Kosonen jatkaa.

Avustuksia niin koulujen liikuntapaikoille kuin kansallisesti merkittäville kohteille

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset kohdennettiin ensisijaisesti perusliikuntapaikkoihin, kuten liikuntasaleihin ja -halleihin. Jäähallien hakemukset ovat pienentyneet merkittävästi.

Uimahalleja avustetaan muutamia, mutta suurimmat yksittäiset avustukset kohdistettiin uimahallihankkeisiin. Esimerkkinä voi mainita Rauman uuden uima- ja liikuntahallin rakentamisen, jossa syntyy kaksi merkittävää liikuntatilaa samalla kertaa.

Kansallisesti merkittävinä hankkeina avustettiin Helsingissä Olympiastadionin uudistamista ja Urhea-hallin rakentamista.

Ministeri Kosonen toivoo, että aluehallintovirastojen myöntämät avustukset kohdennettaisiin erityisesti sellaisiin hankkeisiin, joilla koulujen ja päiväkotien pihoja kehittää liikkumista suosiviksi. Myös uusien, nuorisokulttuuristen liikuntalajien olosuhteiden kehittämistä ministeri Kosonen pitää tärkeänä.

– Arkiliikuntaan ja matalan kynnyksen liikuntaan osoitetut avustukset palvelevat kaikkien suomalaisten mahdollisuutta liikkua, ikään tai sukupuoleen katsomatta, ministeri painottaa.

Lisätietoja: Erja Metsäranta, rakennusneuvos, p. 0295 3 30037