Hyppää sisältöön

Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus

Avustus on tarkoitettu liikuntaa edistävien järjestöjen toimintaan vuodelle 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään noin 42 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2021 päätöksissä pyritään tekemään myös ehdolliset ja suuntaa antavat (=mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat) päätökset vuosien 2022-2024 avustuksista. Avustusta on kuitenkin haettava vuosittain. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Valtionapukelpoisuus. Avustus voidaan myöntää sellaiselle valtakunnalliselle ja alueelliselle liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on liikuntalain (390/2015) ja valtioneuvoston asetuksen liikunnan edistämisestä (550/2015) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi. Ks. oma haku ja hakuaika valtionapukelpoiseksi hakemisesta täältä. (linkki päivitetään myöhemmin)

Valtakunnalliset ja alueelliset liikuntaa edistävät järjestöt jaetaan alla oleviin ryhmiin. Järjestöryhmien toiminnan heterogeenisyydestä johtuen eri ryhmille on yhteisten arviointikriteerien lisäksi omat kriteerinsä. 

Järjestöryhmät:

 • Lajiliitot 
 • Muut liikuntaa edistävät järjestöt 
 • Liikunnan aluejärjestöt  
 • Liikunnan palvelujärjestöt

Hakuaika alkaa 25.9.2020 ja päättyy 30.10.2020 klo 16.15.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015) 
 • Valtionavustuslaki (688/2001) 
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Suomea sitovien kansainvälisten säännösten noudattaminen, kuten urheilua koskevat yleissopimukset ja ihmisoikeussopimukset


Keskeisiä kansainvälisiä säännöksiä ovat erityisesti: 

 • Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus (SopS 4/2007) 
 • Lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 60/1991)
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 27/2016)
 • Euroopan neuvoston katsomoturvallisuus yleissopimus (SopS 9/1987)
 • Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus (SopS 23/1990)
 • Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehty yleissopimus (ei ratifioitu)
Liikunta

Lisätietoja

Lajiliittojen ja liikunnan palvelujärjestöjen avustukset: 
Ylitarkastaja Hannu Tolonen, puh 0295 330 314

Muiden liikuntaa edistävien järjestöjen avustukset: 
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, puh. 0295 330 054

Liikunnan aluejärjestöjen avustukset: 
Ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377

Kaikkien liikuntaa edistävien järjestöjen avustukset: 
Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén, puh. 0295 330 072

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]