Hyppää sisältöön

Piikkarit-haku on avattu!
Liikunnan tasa-arvopalkitsemista uudistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.7.2019 8.59
Uutinen
Piikkarit-palkinto vuodelta 2017. Kuva: OKM/Pia Mäkinen

Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen palkitsemiskäytäntöjä uudistetaan ensi vuodesta alkaen. Jatkossa tasa-arvopalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi vuorossa on yhdenvertaisuuspalkinto. Vuoden 2019 Piikkarit-palkinto tullaan myöntämään liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimallille. Hakuaika päättyy 13.9.2019. Palkinnot jaetaan marraskuussa Helsingissä.

Palkitsemiskäytäntöä tullaan uudistamaan siten, että jatkossa Piikkarit-palkinto sukupuolten tasa-arvon edistämisestä liikunnassa ja urheilussa jaetaan joka toinen vuosi (parittomat vuodet). Joka toinen vuosi tullaan jakamaan Yhdenvertaisuus-palkinto yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun edistämisestä (parilliset vuodet, alkaen vuonna 2020).

Piikkarit-palkinto liikunnan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2019

Vuoden 2019 Piikkarit-palkinto myönnetään liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimallille. Roolimallilla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on omalla esimerkillään ja/tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaalla tavalla sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikunnassa ja urheilussa.

Palkittava on esimerkiksi tukenut ja mahdollistanut naisten etenemistä liikunta-alan johtotehtäviin, tehnyt merkittävää työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi alalla, muuttanut yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan asenteita koskien naisten toimimista alalla päätöksentekijöinä, asiantuntijoina, urheilijoina, liikkujina ja valmentajina sekä edistänyt sukupuolten tasa-arvoa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Palkinnon taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla - nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Palkinnot on vuosittain luovutettu eri tavoin tasa-arvotyötä toteuttaville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille.

Palkinnonsaajia valittaessa on vuosina 1995-2016 ollut keskeisenä arviointikriteerinä liikunta-alalla tapahtuva, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä pitkäjänteinen, tuloksellinen ja vaikuttava tai innovatiivinen toiminta. Vuosina 2017-2018 palkitsemisen kohteena oli liikunta-alan toimijoiden tasa-arvoteot. Vuonna 2017 teoissa painotettiin erityisesti tasa-arvoa liikunnan ja urheilun johto- ja valmennustehtävissä.

Palkitsemiskriteerit

Sähköinen hakulomake 

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02953 30054