Hyppää sisältöön

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset (erityisavustus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2021. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Huom! Tämä haku ei sisällä koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistamista. Liikkuva opiskelu -jatkohankkeille on lukuvuodelle 2021-2022 oma avustushaku alkuvuodesta 2021 edellyttäen että eduskunta myöntää Liikkuva opiskelu -toimintaan määrärahat vuoden 2021 talousarviossa.

Avustusta voidaan myöntää 

 • kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille 

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksi

 • suoraan kuntien varhaiskasvatusyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
 • suoraan kuntien ikäihmisten palveluyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
 • suoraan liikuntaseuroille ja muille paikallisille yhdistyksille; voivat olla mukana hakukelpoisten tahojen hankkeissa 
 • suoraan yksittäisille työpaikoille (hakijan tulee olla kunta)
 • aluejärjestöille ja sairaanhoitopiireille,
 • rekisteröimättömille yhteisöille, 
 • yksityisille henkilöille, 
 • kaupalliseen toimintaan

Keskeiset liikunnallista elämäntapaa edistävien hankkeiden avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla. 

Hakuaika alkaa 26.10.2020.
Hakuaika päättyy 30.11.2020 klo 16.15.

Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2021 talousarviossa. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset maaliskuun 2021 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

 • Liikuntalaki (390/2015) 
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)