Hyppää sisältöön

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset (erityisavustus)

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2022. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Huom! Tämä haku ei sisällä koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistamista. 

Avustusta voidaan myöntää 

 • kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille 

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksi

 • suoraan kuntien varhaiskasvatusyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
 • suoraan kuntien ikäihmisten palveluyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
 • suoraan liikuntaseuroille ja muille paikallisille yhdistyksille; voivat olla mukana hakukelpoisten tahojen hankkeissa 
 • suoraan yksittäisille työpaikoille (hakijan tulee olla kunta)
 • aluejärjestöille ja sairaanhoitopiireille,
 • rekisteröimättömille yhteisöille, 
 • yksityisille henkilöille, 
 • kaupalliseen toimintaan

Keskeiset liikunnallista elämäntapaa edistävien hankkeiden avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla.

Hakuaika alkaa 26.10.2021.
Hakuaika päättyy 30.11.2021 klo 16.15.

Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2021 talousarviossa. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset maaliskuun 2021 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

 • Liikuntalaki (390/2015) 
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Haussa nyt

Hakuaika vuodelle 2022
26.10.2021 - 30.11.2021 16:15

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka
Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 ja ylitarkastaja Elsa Mantere, p. 0295 018 813

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla:
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Mikkelin päätoimipaikka
Liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515

Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Turun päätoimipaikka
Liikuntatoimentarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303

***

Hankkeiden sisällöllinen neuvonta:

LIIKKUVAT - VALTAKUNNALLISET LIIKUNNANEDISTÄMISOHJELMAT
Liikkuva perhe: https://liikkuvaperhe.fi
Liikkuva varhaiskasvatus: https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/yhteystiedot
Liikkuva aikuinen: https://liikkuvaaikuinen.fi/
Ikiliikkuja/Ikäihmiset: https://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/