Hyppää sisältöön

Liikunnan verkkokuulemisen tulokset:
Liikkuvuuden lisääminen tärkeä tavoite kansanterveyden kannalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.5.2018 12.30
Tiedote

Liikkuvuuden lisääminen on tärkeä tavoite, selviää liikuntaa ja huippu-urheilua koskevasta avoimesta verkkokuulemisesta. Erityisen tärkeänä suomalaisten liikkumisen lisäämisessä nähdään lapsiin ja nuoriin panostaminen. Verkkokuuleminen toteutettiin osana liikuntapoliittisen selonteon laadintaa. Verkkokuulemiseen osallistui 4246 henkilöä, joista lähes puolet oli liikunnan aktiivitoimijoita kuten seura-aktiiveja, liikuntajärjestöjen toimijoita ja kuntatason toimijoita.

- Hienoa, että verkkokuulemiseen tuli paljon vastauksia. Tämä antaa hyvä pohjan käynnistämälleni liikuntapoliittisen selonteon valmistelulle. Vastauksissa on paljon hyviä ideoita, jotka otetaan selonteossa huomioon, kertoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.  

Vastaajien mielestä yhteiskunnan tulisi tukea väestön liikuntaa sen positiivisten kansanterveydellisten vaikutusten takia ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Suosituimmat liikkumismallit ovat omatoimisesti yksin liikkuminen ja organisoidusti yhdessä liikkuminen. Liikunta ja urheilu merkitsevät osallistujille oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, iloa sekä sosiaalista yhdessäoloa.

Erityisen tärkeänä suomalaisen liikkumisen lisäämiseksi nähtiin lapsiin ja nuoriin panostaminen. Koulun rooli koettiin myös tärkeänä. Keinoina ovat koululiikunnan edistäminen, välituntiliikunta sekä koulun kerhotoiminta. Yhteiskunnan tulisi myös taata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua.

Työpaikkojen rooli ja arkiliikunta nousivat myös teemoiksi liikkumisen lisäämisessä. Kattavat ja hyväkuntoiset kevyen liikenteen väylät, työpäivänä tapahtuvan liikkumisen mahdollistaminen ja työmatkaliikunnan edistäminen nousivat esille keinoina liikunnan edistämisessä.

Huippu-urheilun tukeminen jakaa osallistujissa eniten mielipiteitä. Huippu-urheilua tuetaan sen luomien esikuvien, kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen edistämisen ja positiivisen Suomi-kuvan levittämisen takia. Edistämisen keinoina nähtiin läpinäkyvämmät rahoitus- ja tuki-instrumentit sekä resurssien keskittäminen enemmän ruohonjuuritoimintaan – valmentajille ja urheilijoille.

- Valtion liikuntapolitiikan tärkeimpinä painopisteinä nähdään seuratoiminnan ja liikuntapaikkarakentamisen tukeminen. Verkkokuulemisen keskustelu oli pääosin positiivista ja tulevaisuuteen katsovaa. Suomalaisten liikkuvuuden lisäämisen osalta osallistujat kokivat, että hyviä aloitteita on tehty, kuten kerhotoiminnan tukeminen ja Liikkuva koulu –ohjelma, kertoo ministeri Terho.

Ongelmakohtana liikunnan ja urheilun edistämisessä ovat raskaat organisaatiot ja urheilujohtajat. Liikunta- ja urheilutoimijoiden toiminnan läpinäkyvyyttä tulisikin lisätä.

Verkkokuulemisen toteutti Fountain Park Oy.

Liikuntapoliittisessa selonteossa linjataan valtion liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille. - Eduskunta käy selonteon yhteydessä perusteellisen keskustelun liikunnan ja urheilun merkityksestä sekä kehittämisestä osana yhteiskuntaa. Selonteosta päätetään eduskunnassa syyskaudella, toteaa ministeri Terho.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Toni Ahva, p. 02953 30340
- ylijohtaja Esko Ranto, OKM, p. 02953 30115, [email protected]
- johtaja Tiina Kivisaari, OKM, p. 02953 30178, [email protected]

#liikuntapoliittinenselonteko