Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen kehittämiseen kaksi miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
7.5.2021 15.17
Tiedote
Lapset opettelevat tietokoneen käyttöä

Opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt kaksi miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Avustus koskee vuosia 2021-2022.

Valtionavustusta myönnettiin miljoona euroa yhteensä 22:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle. Esi- ja perusopetuksen 24:lle järjestäjälle myönnettiin yhteensä 999 955 euroa.

Varhaiskasvatuksen avustukset on tarkoitettu hankkeisiin, joissa edistetään medialuku- ja tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä ohjelmointiosaamista pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Lähtökohtana hankkeissa on ollut kaikkien kolmen osakokonaisuuden (medialuku- ja tvt-taitojen sekä ohjelmointiosaamisen) kehittäminen.

Esi- ja perusopetuksen avustuksissa etusijalla olivat hankkeet, joissa edistetään medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen sisältöjen integroimista osaksi opetusta opetusryhmissä.  Lähtökohtana hankkeissa on kaikkien kolmen osakokonaisuuden kehittäminen.

--Vahvat digitaidot ovat tätä nykyä edellytys elämässä ja työelämässä pärjäämiselle ja niiden oppimiseen tulee tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet jokaiselle. Lasten ja nuorten digitaitojen ja kriittisen lukutaidon osaamisessa ja opettamisessa on vielä kehitettävää, mitä tämä avustus pyrkii osaltaan korjaamaan, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Avustusta varhaiskasvatukseen ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Esi- ja perusopetuksen avustusta ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.

Valtionavustusta voi käyttää varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin sekä pienimuotoisiin ja välttämättömiin välineistö- tai materiaalihankintoihin.

Myönnetyt avustukset:

Varhaiskasvatus 
Esi-ja perusopetus 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus:

  • Erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, puh.  02953 30024
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 02953 30216

Esi-ja perusopetus:

  • Kehittämispäällikkö Tero Huttunen, puh. 02953 30219
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 02953 30216
     
Jussi Saramo Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus