Hyppää sisältöön

Lainauskorvaus laajenee koskemaan korkeakoulukirjastoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.6.2016 14.39
Tiedote

Tekijöiden oikeus lainauskorvaukseen laajenee koskemaan yleisistä kirjastoista tapahtuvan lainaamisen lisäksi myös teosten lainaamista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista. Hallitus antoi asiaa koskevan tekijänoikeuslain muutosesityksen eduskunnalle torstaina. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Tekijänoikeuslain lainauskorvausta koskevasta pykälästä poistetaan tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevia kirjastoja koskeva poikkeus siten, että korvauksen piiriin tulee korkeakoulukirjastoista tapahtuva lainaaminen. Lainauskorvausta maksetaan lain voimaantulon jälkeen tapahtuvasta teosten lainaamisesta.

Lainauskorvauksen ulkopuolelle jäisivät edelleen peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kirjastoista tehdyt lainat. Nämä kirjastot ovat pääsääntöisesti vain oppilaitoksen oppilaiden ja henkilökunnan käytössä eivätkä ne ole yleisölle avoimia. Niillä ei ole myöskään merkittävää kotilainaustoimintaa. Myös erikoiskirjastot on rajattu lainauskorvauksen ulkopuolelle. Erikoiskirjastoja ovat valtionhallinnon, tutkimuslaitosten, säätiöiden, yhteisöjen ja yritysten kirjastot sekä Eduskunnan kirjasto.

Lakimuutoksen myötä korvausoikeuden piiriin tulee uusia kotimaisia ja ulkomaisia tekijöitä. Korvausoikeus koskee käytännössä painetussa muodossa olevien teosten tekijöitä ja äänitteillä olevien sävellysteosten tekijöitä. Elokuvateosten ja tietokoneohjelmien kappaleiden lainaaminen yleisölle edellyttää oikeudenhaltijoiden lupaa.

Valtion talousarviossa vuodelle 2016 on yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta maksettavaan korvaukseen varattu runsaat 9 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017–2020 hallitus on sopinut lainauskorvauksen tason nostamisesta noin 2 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30338
Kirjastot Tekijänoikeus