Hyppää sisältöön

Ministeri Terho:
Lähes miljoona euroa nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämäkasvatukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.10.2017 9.11
Tiedote

Hallituksen nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho on myöntänyt valtionavustukset nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen. Avustuksia myönnettiin yhteensä 800 000 euroa kolmelle nuorten talous- ja yrittäjyyskasvatusta toteuttavalle hankkeelle.

Avustukset myönnettiin Taloudelliselle tiedotustoimistolle (500 000 euroa), Nuori Yrittäjyys ry:lle (150 000 euroa) ja YES-keskus ry:lle (150 000 euroa). Avustusta saaneiden hankkeissa järjestetään yrittäjyys- ja taloustaitokoulututusta koululaisille ja opiskelijoille sekä annetaan opettajille valmiuksia opettaa kyseisiä asioita lapsille ja nuorille.

- Nuorten talous- ja työelämätaitoja on vahvistettava. Koulutusjärjestelmämme on vastattava entistä paremmin työelämän murrokseen. Siksi koulutuksessa täytyy jatkossa kannustaa yrittäjyyteen ja lisätä työelämälähtöisyyttä, sanoo ministeri Sampo Terho.

Uusissa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa työelämätaidot ja yrittäjyys ovat yksi keskeinen alue. Perusteiden mukaan koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta. Yrittäjyystaitojen vahvistamista korostetaan myös hallitusohjelmassa. 

- Haluan kehittää koulutusjärjestelmäämme kunnianhimoisesti niin, että jokaiselle nuorelle tarjottaisiin mahdollisuutta yrittäjyyskasvatukseen. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan oma-aloitteisia ja aktiivisia nuoria, kertoo ministeri Terho.

- Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaidot ovat osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen oppimispolun eri vaiheissa valmiudet kehittyvät ja täydentyvät. Koulutuksen tavoitteena on, että nuorten tahto ja asenne toimia yhdistyvät tietoihin ja osaamiseen yrittäjämäisestä toimintatavoista sekä työelämätaidoista, sanoo ministeri Terho. 

Valtionavustuksilla pannaan toimeen myös opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2017 julkistettuja linjauksia yrittäjyyden edistämisestä, yrittäjyyskoulutuksesta ja yrittäjyyskasvatuksesta. Linjaukset laadittiin laajan asiantuntijaverkoston yhteistyönä ja ne yltävät varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Myönnetyt avustukset (pdf) löytyvät avustussivulta

Lisätiedot:
- erityisavustaja Toni Ahva, p. 02953 30340
- erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 3008