Hyppää sisältöön

Kutsu tutkijoille artikkeleiden laatimiseksi Eurostudent VII -teemoista

29.5.2020 13.25

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu Eurostudent VII -tutkimushankkeeseen, jolla kartoitetaan korkeakouluopiskelijoiden elinoloja, opiskelua, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja toimeentuloa.

Tutkimus on osa Euroopan laajuista tutkimusta, joka toteutetaan samanaikaisesti 30 eri maassa. Suomi on osallistunut Eurostudent-tutkimukseen jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Tutkimuksessa kerätään kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa opiskelijoiden sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta ja opiskelusta – mm. korkeakoulutukseen pääsystä, opiskelijoiden ajankäytöstä, liikkuvuudesta ja toimeentulosta. Tällä kierroksella yhtenä teemana tarkastellaan kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen integroitumisesta.

Tutkimustulokset julkaistaan keväällä 2021 osana kansainvälistä Eurostudent-julkaisua, minkä lisäksi aineistosta tuotetaan 2020-2021 tieteellisiä tutkimusartikkeleita ja sekä kansallinen tutkimusraportti. 

Eurostudent VII -tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää aiempaa paremmin kansallisessa korkeakoulutuksen kehittämistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa kutsun Eurostudent VII -teemoista tutkijoille artikkeleiden laatimiseksi. Tarkoituksena on, että keväällä 2019 kerätty Eurostudent VII -aineisto muodostaa osan näiden artikkeleiden lähdeaineistosta, mutta tutkijat käyttävät lisälähteenä myös muuta aineistoa tai aiempaa tutkimusta. Artikkeleissa on mahdollisuus hyödyntää aikaisemman Eurostudent VI- kierroksen aineistoja. Eurostudent VII-aineisto luovutetaan valituille kirjoittajille Tilastokeskuksen ohjeistuksilla ja artikkelien tulee olla valmiita 15.11.2020.  

Artikkeleissa on hyvä ottaa huomioon pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi koko koulutusjärjestelmässä niin molemmilla kansalliskielillä kuin alueellisesti. Tarkemmat artikkeliteemat avataan hankinta-asiakirjoissa.

Tarjouspyyntö artikkeleista

Artikkelin tarjouksen mallipohja

Eurostudent VII -kyselylomake