Hyppää sisältöön

Kuntien kulttuurin kehittämistehtäviin ja kokeiluihin myönnettiin 1,4 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
23.11.2020 15.51
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on päättänyt kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävistä ja rahoitettavista kokeiluista ja myöntänyt tähän yhteensä 1,4 miljoonaa euroa avustuksia. Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin Suomen Kuntaliitolle, alueelliset kehittämistehtävät Etelä-Savon maakuntaliitolle, Keski-Pohjanmaan liitolle, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle, Porvoon ja Tampereen kaupungeille.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän toimeenpanoon myönnettiin 340 000 euroa, alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoon 910 000 euroa ja kokeiluihin 150 000 euroa.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän hoitamiseen myönnetyn määrärahan tavoitteena on luoda kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustaratkaisu, joka sisältää yhdellä alustalla keskeisiä tietoja kuntien kulttuuritoiminnasta. Käynnissä on nyt yksi, tänä vuonna käynnistynyt, valtakunnallinen kehittämistehtävä, jota toteuttaa Espoon kaupunki yhteistyössä Turun ja Rovaniemen kaupunkien sekä muiden kuntien kanssa.

Alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen myönnetty määräraha on tarkoitettu ensisijaisesti alueille, joilla ei vielä toteuteta alueellista kehittämistehtävää. Etelä-Savon maakuntaliiton ja Keski-Pohjanmaan liiton kehittämistehtävissä on samansuuntaisia tavoitteita, kuten mm. vahvistaa yhteistyötä, verkostoitumista ja hakea uudenlaisia toiminta- ja tuotantotapoja kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseksi.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kehittämistehtävässä on tavoitteena muodostaa maakuntaan yhteistä näkemystä kuntien ja sote-puolen työnjaosta ja rajapinnoista kulttuurihyvinvointikysymyksissä sekä edistää kuntien keskinäistä ja kuntakohtaista yhteistyötä julkisten, yksityisten ja yleishyödyllisten tahojen kanssa.

Porvoon kaupungin kehittämistehtävän Kulttuuri kylässä – Kultur i byn –toimintamallin tavoitteena on luoda erityisesti kyliin ja lähiöihin Uudellemaalle alueellinen ammattilaisverkosto ja kehittämismalli ja rakenne taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten työllistämiseksi. Tampereen kaupungin kehittämistehtävässä etsitään tapa toteuttaa

Pirkanmaan sisäisellä yhteistyöllä kuntien kulttuuritoimintalaissa määriteltyä tehtävää luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Alueellisia kehittämistehtäviä on käynnissä seuraavien maakuntien alueella: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kymenlaakso ja Pohjois-Savo.

Kokeiluhankkeina rahoitetaan Iisalmen kaupungin, Juvan kunnan, Orimattilan kaupungin ja Suomussalmen kunnan hankkeita.

Lisätietoa avustuksesta sekä myönnetyt avustukset  

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 0295 330 144

Annika Saarikko Kulttuuri