Hyppää sisältöön

Kuntakysely: koko maassa 88 prosenttia oppilaista osallistui opetukseen koulujen avauduttua, maakuntien välillä eroja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.5.2020 9.47
Tiedote

Kuntakyselystä selviää, että valtaosa oppilaista osallistui koulutyöhön 14.5. Koulujen avautumisen myötä myös varhaiskasvatuksen osallistujamäärät nousivat selvästi.

Tiedotetta päivitetty 20.5.2020 klo 16.05: Opetukseen osallistumisen tietoja korjattu Etelä-Karjalan osalta tekstiin ja liitteeseen. Poistettu tieto, että opetukseen osallistuminen oli vähäisintä Etelä-Karjalassa.

***

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 20 tekemässä kyselyssä kartoitettiin perusopetuksen lähiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen osallistujamääriä torstaina 14.5.2020. Kyselyn perusteella perusopetuksen kaikilta luokka-asteilta (1−9) keskimäärin 88 prosenttia osallistui opetukseen.

− Lähiopetukseen palaaminen näyttää sujuneen varsin hyvin. Kunnat ja koulut ovat poikkeuksellisessa tilanteessa hyvissä ajoin suunnitelleet käytännön toimet oppimista, kouluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä painottaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisia ohjeita on taitavasti sovellettu paikallisiin olosuhteisiin. Tästä on hyvä jatkaa lukuvuoden loppuun ja kohti uuden lukuvuoden alkua, toteaa johtaja Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Perusopetukseen osallistumisessa oli kyselyn perusteella maakunnallista vaihtelua. Eniten perusopetukseen osallistuttiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla (yli 90 prosenttia oppilaista). 

Valmistavaan opetukseen osallistui 14.5. keskimäärin 88 prosenttia valtakunnallisesti. Maakuntien välillä valmistavaan opetukseen osallistumisessa oli varsin suurta vaihtelua. Vähiten valmistavaan opetukseen osallistuttiin Lapissa (43 prosenttia) ja Etelä-Karjalassa (61 prosenttia).

Lähiopetuksen alettua oppilaan tulee osallistua esi- ja perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Varhaiskasvatuksessa mukana yli puolet normaalitilanteeseen verrattuna

Kyselyn perusteella 14.5. kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui 56 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna koko Suomessa. Luku on 24 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikolla 19. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän ennustetaan vielä nousevan, sillä osa perheistä on siirtänyt lasten paluuta päiväkoteihin viikonlopun yli.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa läsnä oli 62 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna, mikä on 26 prosenttiyksikköä edellisviikkoa enemmän. Sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa läsnä olevien lasten määrissä oli maakunnallista vaihtelua. Eniten kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuttiin Uudellamaalla (62 prosenttia) ja yksityiseen Satakunnassa (77 prosenttia).

Kuntien esiopetukseen osallistui koko maassa 70 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna. Yksityisessä esiopetuksessa lapsia oli paikalla 74 prosenttia.

Tilannekuvaa on kerätty kunnista viikoittaisilla kyselyillä

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekyselyä on tehty viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä on kartoitettu opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä on tiedusteltu mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman tilannekyselyn vastaukset annettiin viikolla 20, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 220 kuntaa eli 74,8 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 257 kuntaa eli 87,4 prosenttia kaikista kunnista. Kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavana. Kyselyyn vastanneet kunnat maakunnittain on esitetty liitteessä. 

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620
[email protected]

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Opetusneuvos Heli Nederström, [email protected], p. 0295 330 122
Opetusneuvos Mika Puukko, [email protected], p. 0295 330 032

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 20 (pdf) HUOM! Liitettä korjattu 20.5. klo 16.05