Hyppää sisältöön

Kommunenkät: Nio procent av eleverna i årskurs 1-3 deltar i närundervisningen, även distansundervisningen upplevs vara smidig

Undervisnings- och kulturministeriet
6.5.2020 12.39 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 15.26
Pressmeddelande

Av en enkät som gjorts i kommunerna framgår att det har uppstått goda förfaranden inom distansundervisningen i grundskolorna. Också stödet för lärandet har blivit effektivare under de gångna veckorna. Kommunerna anser att de kan ha nytta av de nya förfarandena också efter undantagstillståndet.

Enligt en enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet gjorde i kommunerna vecka 18 har antalet elever som deltar i närundervisning inom den grundläggande utbildningen hållit sig på ungefär samma nivå, medan andelen barn som deltar i småbarnspedagogik fortsätter att öka. Nio procent av eleverna i årskurs 1 –3 inom den grundläggande utbildningen deltar i  närundervisningen enligt enkäten vecka 18. Vecka 17 var andelen åtta procent. Skillnaderna mellan landskapen när det gäller antalet deltagare i närundervisning är mycket små.

I enkäten lyfts bland annat fram god praxis och erfarenheter i fråga om stöd för distansundervisning och lärande. Skolorna har finslipat formerna för hur undervisningen går till på distans, och lärarnas distansundervisningsfärdigheter har förbättrats. Kommunerna anser att de förfaranden som tagits i bruk under distansundervisningen kommer att vara till nytta på sikt och hoppas att de också kan fortsätta också under normala förhållanden. Enkäten visar också att skolorna bättre än tidigare kan erbjuda stöd för lärande både på distans och i närundervisning.

− Om man vill hitta något positivt med coronavirusepidemin, så kommer det digitala språng som nu tagits säkert att påverka hur förfarandena ser ut under framtida normala förhållanden, konstaterar direktör Veijo Kosola vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Antalet elever som deltar i närundervisning hålls på det hela taget på oförändrad nivå, antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken fortsätter att öka

Enligt enkäten vecka 18 har antalet elever som deltar i närundervisning inom den grundläggande utbildningen på det hela taget hållit sig på ungefär samma nivå som under de föregående veckorna. Av elever i årskurs 1 − 3 deltar nio procent i närundervisning jämfört med normala förhållanden. Antalet elever i närundervisning som fått beslut om särskilt stöd för årskurs 4 − 9 och som omfattas av förlängd läroplikt har förblivit oförändrat: fem procent jämfört med normala förhållanden deltar i närundervisning. I den förberedande undervisningen deltar i genomsnitt 14 procent av eleverna jämfört med  normalläget, andelen är densamma som förra veckan.

Antalet barn som deltar i småbarnspedagogik har ökat under de senaste veckorna och ökar fortfarande. Jämfört med normalläget deltar 28 procent av barnen i kommunal småbarnspedagogik. I privata daghem är motsvarande siffra 33 procent. Båda andelarna ökade med en procentenhet jämfört med föregående enkät. Deltagandet i förskoleundervisningen (19 procent) ökar också.

Veckoenkäten ger en lägesbild som stöd för ledningen

Enkäten sänds till kommunerna varje vecka. Genom enkäten utreder man hur undervisningen och småbarnspedagogiken under undantagsförhållandena fungerar, bland annat hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken och i när- och distansundervisningen inom den grundläggande undervisningen och i förskoleundervisningen, hur stor del av skolornas och småbarnspedagogikens personal som är på jobb och hur tjänsterna och kapaciteten avviker från det normala.

Den senaste enkäten genomfördes vecka 18, och för den grundläggande utbildningens del besvarades enkäten av 239 kommuner, dvs. av 81,3 procent av kommunerna. Frågorna som gäller småbarnspedagogik besvarades av 257 kommuner, dvs. 87,4 procent av alla kommuner. Svarsprocenten var hög och resultaten kan anses vara representativa. Om kommunerna fortsätter besvara enkäten aktivt varje vecka, kan den i det rådande läget ge värdefull information som stöd för ledningen och beslutsfattarna.

Mer information:

Regionförvaltningsverket:

Överinspektören inom undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620 [email protected]

Undervisnings- och kulturministeriet:

Heli Nederström, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 122
Mika Puukko, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 032

Svarsprocenten i enkäten samt deltagandet i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning vecka 18 (pdf)