Hyppää sisältöön
FI

Kunnille 2,2 miljoonaa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.2.2016 11.59
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt aluehallintovirastoille 2 295 000 euroa jaettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikallisiin kehittämishankkeisiin.

Avustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kuntien kehittämishankkeita. Tavoitteena on lisätä suomalaisten liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea.

Avustettavat hankkeet voivat kohdentua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, koulupäivä, ikäihmiset ja erityisryhmät. Tai ne voivat yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hankkeet voivat myös kohdentua sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden parantamiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa.

Aluehallintovirastoihin saapui yhteensä 179 hakemusta, joiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat noin 7,5 miljoonaa euroa. Noin kolmannes määrärahatarpeesta kohdentuu kuntien Liikkuva koulu -jatkohankkeisiin kevätlukukaudelle 2016. Päätökset avustettavista hankkeista tekevät aluehallintovirastot.

Määräraha aluehallintovirastoille vuonna 2016

Aluehallintovirasto
Myönnetty ?
Lappi
165 000
Länsi- ja Sisä-Suomi
270 000
Pohjois-Suomi
390 000
Itä-Suomi
132 000
Etelä-Suomi
1 200 000
Lounais-Suomi
138 000


Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), p. 0295 3 30054