Hyppää sisältöön

Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä valtakunnallisesti merkittävien taitelijatilojen perustamishankkeisiin.

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset.

Haku on kaksivaiheinen:

  • 31.5. mennessä tehdään hanke-esitykset nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan
  • 31.12. mennessä haetaan varsinaista valtionavustusta seuraavana vuonna alkaviin rakennustöihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään kolmen kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

  • Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), Museolaki (314/2019), Laki esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020), Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), http://www.finlex.fi

Lisätietoja

Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos
OKM Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
0295 330 081 [email protected]