Hyppää sisältöön

Kulttuurin kärkihankkeella tuhansille lapsille toiveharrastus koulupäivän yhteyteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.3.2018 8.26
Tiedote
Yli 14 000 lasta sai harrastuksen taiteen tai kulttuurin alalta.

Niilo Mäki Instituutti arvioi lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toteutumista. Taide ja kulttuuri osaksi koululaisten päivää -selvityksen mukaan kärkihanke on onnistunut monin tavoin lisäämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lapsille koulupäivän jatkoksi luoduilla harrastustunneilla. Myös saatavuus eli tarjonta parani, kun yli 14 000 lasta sai harrastuksen taiteen tai kulttuurin alalta, joka vastaa koululaisten toiveita. Ensimmäisenä vuonna toimintaan osallistui yli 500 koulua tai päiväkotia.

Arviointi kohdistui lukuvuonna 2016–2017 toteutettuihin hankkeisiin. Kärkihankkeessa koululaisten tämän päivän kiinnostukseen taide- ja kulttuurialoihin (kuten parkour, street ja showdance, valokuvaus, kuvataide, elokuva ja animaatio, kädentaidot) vastataan niin, että taide- ja kulttuurialan ammattilaisten osaaminen viedään harrastetuntien muodossa koulujen iltapäiviin. Lisäksi taideopetusta viedään pienemmille lapsille päiväkoteihin. Yli 3 000 lasta löysi uuden harrastuksen, moni heistä ensimmäisen harrastuksensa.

Selvityksen pääkysymys oli paraniko taiteen ja kulttuurin saavutettavuus harrastustuntien myötä eli oliko yhä useammalla lapsella mahdollisuus osallistumiseen yksilön erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Selvityksessä tätä tarkastellaan koko maan, kuntien, koulujen ja lapsen tasolla. Lisäksi selvityksessä esitellään viisi onnistunutta hanketta ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat hyviin tuloksiin pääsemiseen.

Koko maan tasolla saavutettavuus parani siten, että koululaisten harrastustoiveisiin kärkihanke vastasi suhteellisen hyvin. Tarjontaa tulisi kuitenkin lisätä parkourin, street ja showtanssin, valokuvauksen, kulttuuriperinnön/historian, sarjakuvan sekä muotipiirtämisen ja kuvittamisen aloilla. Rahoitetut hankkeet lisäsivät harrastusten tarjontaa suhteellisen tasaisesti koko maassa ottaen huomioon, että kyseessä oli vasta ensimmäinen avustusten jako.

Saavutettavuudesta kuntien ja koulujen tasolla selvitettiin, lisäsikö toiminta uusia yhteistyömuotoja niiden ja harrastustunneista vastaavien taide- ja kulttuurialan toimijoiden välillä. Tuloksena oli, että suurimmassa osassa hankkeita yhteistyö koulujen kanssa vahvistui ja yli puolessa hankkeista kouluihin saatiin täysin uutta toimintaa.

Kärkihankkeen onnistumisen kannalta tärkeää on, miten kärkihanke toteutui toiminnan kohteen eli lasten ja nuorten kannalta. Lasten ja nuorten kokemuksia saatiin suoraan heiltä itseltään sekä heidän vanhempien ja ohjaajien välittäminä kyselyjen ja haastatteluiden kautta. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus parani hankkeen myötä muun muassa seuraavasti: kyläkouluille saatiin kokonaan uusia, lasten toiveiden mukaisia harrastetunteja, harrastetuntien edullisuus tai maksuttomuus mahdollisti harrastamisen vähävaraisten perheiden lapsille, koulun tilat olivat helpottaneet harrastamista, lasten yksinään viettämät iltapäivät vähenivät, lapset saivat mielekästä tekemistä sekä perheiden arki helpottui kun lapsia ei ole tarvinnut erikseen kuljettaa harrastuksiin. Koulukuljetusten jäykkyys hankaloitti joissakin hankkeissa lasten osallistumista harrastustunteihin.    

Selvityksen johtopäätöksenä on, että harrastustunnit koulupäivän yhteydessä parantavat taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Toiminnan onnistumiseen vaikuttavat yhteistyö koulujen kanssa, ohjaajien ammattitaito ja motivaatio, koulun tilojen käyttö, lasten toiveiden huomioiminen ja riittävät taloudelliset resurssit. 

Tänä ja ensi lukuvuonna kärkihanke tulee tavoittamaan jopa 80 000 lasta, koska rahoitus painottuu vuosiin 2017 ja 2018.

Lisätietoja:
- toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti, p. 050 441 4043, [email protected]
- tutkija Sami Määttä, Niilo Mäki Instituutti, p. 040 180 9047, [email protected]

Lisätietoja kärkihankkeista:

- lastenkulttuuri: neuvotteleva virkamies  Iina Berden, OKM, p. 02953 30069
- taiteen perusopetus: ylitarkastaja Hanna Koskimies, OKM, p. 02953 30048

Koulutus Kulttuuri Kärkihankkeet kärkihankkeet