Hyppää sisältöön
FI

Kulttuurilehti Kaltiolle Barentsin kulttuuristipendi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.10.2019 8.49
Uutinen
Stipendin vastaanotti Kaltio-lehden päätoimittaja Paavo J. Heinonen. Oikella ulkoministeriön Itäosaston osastopäällikkö Maimo Henriksson.

Barentsin kulttuuristipendi on myönnetty kulttuurilehti Kaltiolle. Stipendi jaettiin nyt toista kertaa ja on arvoltaan 10 000 euroa. Barentsin kulttuuristipendi jaettiin 3.10. jakotilaisuudessa Uumajan kulttuurikeskuksessa Ruotsissa. Kaikkiaan stipendejä myönnettiin 4.

Kaltio-kulttuurilehden erityisenä painopisteenä on ollut yli 70 vuoden ajan tarkastella taidetta ja kulttuuria erityisesti pohjoisesta näkökulmasta, painottuen Pohjois-Suomen taiteen ja kulttuurin esille nostamiseen ja taiteilijoiden sekä kulttuuristen ilmiöiden huomioimiseen ja pohtimiseen.

Pohjoiskalotti-yhteistyön kehittämisessä varsinkin 70-luvulla taiteella ja kulttuurilla oli merkittävä asema. Kaltio seurasi ja edesauttoi tätä työtä. Barents-yhteistyön alusta saakka - 90-luvun puolivälistä – Kaltio on joka numerossaan laajasti tuonut Barentsin euroarktisen alueen taidetta ja kulttuuria esille.

Kaltio on pystynyt uudistumaan vuosien myötä ja on selviytynyt haastavien yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Kaltion on edelleen näyteikkuna pohjoiseen taiteeseen ja taiteilijoihin. Kaltion nykyisen päätoimittajan Paavo J. Heinosen mukaan linja tulee säilymään tulevaisuudessakin.

Barentsin kulttuuristipendi

Barentsin kulttuuristipendi myönnetään joka toinen vuosi ja se myönnetään yhtä aikaa jokaisessa Barentsin toiminta-alueen neljässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Stipendillä halutaan nostaa esille Barentsin alueen kulttuuriyhteistyötä, alueen taiteilijoita ja rohkaista työskentelemään alueella. Stipendillä pyritään tekemään myös Barentsin alueen taiteilijoita ja kulttuuritoimintaa paremmin tunnetuksi.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Ulla Lassila, Taike, Oulun toimipiste, p. 0295 330 860, s-posti: [email protected]

Barentsin kansainvälisen sihteeristön tiedote kulttuuristipendistä