Hyppää sisältöön

Kulttuurilaitosten valtionosuudet jaettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.11.2016 13.12
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista. Ne saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä noin 105,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi uutta museota. Ministeri teki myös alustavan määrärahan jaon harkinnanvaraisista avustuksista ensi vuodelle.

Teattereiden valtionosuudet ovat ensi vuonna yhteensä noin 54,3 miljoonaa euroa, orkestereiden noin 18,8 miljoonaa euroa ja museoiden noin 32,8 miljoonaa euroa. Niiden saamat valtionosuudet pienenevät jonkin verran tämänvuotisista. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti kunnallisten ja kuntayhtymien ylläpitämien toimijoiden valtionosuutta pienennetään lomarahaleikkauksen verran. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen.

Teattereille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469 eli saman verran kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 52 439 euroa. Lisäksi ministeri osoitti alustavassa määrärahan jaossa kolme miljoonaa euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Teattereiden kehittämishankkeisiin osoitettiin harkinnanvaraista avustusta 130 000 euroa.

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033 eli saman verran kuin vuonna 2016. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 50 118 euroa. Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin osoitettiin alustavasti 668 000 euroa eli saman verran kuin tänä vuonna.

Ensi vuoden alusta valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi uutta museota: Järvenpään taidemuseo ja Naantalin museo. Uudet museot mukaan lukien valtionosuuden piiriin kuuluisi ensi vuonna 123 museota. Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 183 eli saman verran kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 62 920 euroa.

Kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti elokuussa asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan ehdotusta kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Työryhmän työ jakautuu kahteen vaiheeseen: parhaillaan työryhmä valmistelee ehdotuksensa uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi Sitran fasilitoimana. Osa työtä ovat Sitran järjestämät sidosryhmätapaamiset, joihin on kutsuttu koko kulttuurikentän edustajat. Syksyn työskentelyn tuloksena syntyy Sitran toimittama julkaisu, joka kokoaa ns. teesien muotoon kulttuurikentän näkemykset tulevaisuudessa rahoitusta ohjaavista periaatteista.

Toisessa vaiheessa, helmi-lokakuussa 2017, työryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Museoiden valtionosuudet


Kehittämishankkeet

Lisätietoja:
- teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 3 30285
- orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, p. 0295 3 30312
- museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 0295 3 30281
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246

? Tiedote 31.8.2018 Asiantuntijatyöryhmä valmistelemaan museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamista
? Kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittäminen