Hyppää sisältöön

KOTUMO-loppuraportti listaa kehittämiskohteet korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön lisäämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2018 13.35
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisprosessin (KOTUMO) ohjausryhmä listaa loppuraportissaan neljä kehittämiskohdetta yhteistyön lisäämiseksi. Ohjausryhmä toimi vuosina 2014 – 2017. Työn taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2013.

Tutkimusorganisaatioita ohjaavien ministeriöiden tulee tiivistää yhteistyötään tutkimusjärjestelmän ohjauksessa ja yhteisen tilannekuvan ylläpidossa. Ministeriöt tulee kytkeä laajemmin TKI-politiikkoihin liittyvään tiedonvaihtoon muun muassa tutkimus- ja innovaationeuvoston valmisteluverkoston (OKM, TEM ja VNK) kautta.
 
Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tulee jatkaa yhteistyönsä syventämistä ja tiivistää keskinäistä vuorovaikutustaan. Ministeriöiden tehtävänä on ohjauksen keinoin tukea yhteistyön lisäämistä.

Tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja jakamista on tehostettava. Toimijoiden on aktiivisemmin ja avoimemmin jaettava tietoa esimerkiksi tutkimuksen infrastruktuureista.

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on edistänyt tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja avoimuuden hyödyntämistä laajasti yhteiskunnassa, ja työ jatkuu. Julkisen tutkimuksen tulosten ja aineistojen avoimuudesta tulisi tehdä pääperiaate, kunnioittaen yksityisyyden suojaa ja immateriaalioikeuksia.

KOTUMO-prosessin ohjausryhmään koottiin tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja ohjaavat ministeriöt, tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (nykyisin Tulanet-yhteenliittymä), Suomen yliopistot UNIFI ry (nykyisin Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.  Työn taustalla oli valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskenut valtioneuvoston periaatepäätös (TULA-periaatepäätös) vuodelta 2013.

Lisätietoja:    
ryhmän päällikkö, tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen (OKM), puh. 02953 30101
opetusneuvos Eeva Kaunismaa, (OKM), puh. 02953 30226
opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen (OKM), puh. 02953 30247

Syvenevää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotinen prosessi eli KOTUMO 2014–2017
 

Korkeakoulutus ja tiede Sanni Grahn-Laasonen Tiede