Hyppää sisältöön

Koronaepidemian pitkittyminen huomioidaan opintotukilaissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
29.6.2021 14.17
Tiedote

Opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen koronaepidemian vuoksi huomioidaan opintolainahyvityksen ja opintolainavähennyksen ehdoissa. Tasavallan presidentti vahvisti tänään tätä koskevan lakimuutoksen, joka tulee voimaan 1 päivänä elokuuta.

Vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja ei menetä oikeuttaan opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, jos hän osoittaa, ettei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja koronaepidemiaan liittyvästä syystä.

Opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukuvuoden säädettyä määräaikaa pidempi.

1.1.2021 tuli voimaan opintotukilakimuutos, jonka perusteella koronepidemian vaikutus tutkinnonsuoritusaikaan voidaan huomioida syyslukukauden 2020 aikana valmistuneiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla siten, että opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukukauden säädettyä määräaikaa pidempi.

Tutkinnonsuoritusaikaan liittyvä uusi jousto on pidempi koronaepidemian pitkittymisen vuoksi. Opiskelija voi kysyä lisätietoja opintolainavähennyksen ja opintolainahyvityksen joustoista Kelasta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 330 110