Hyppää sisältöön

Coronastöd kan sökas för huvudmän inom grundläggande konstundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet
29.10.2020 14.21
Pressmeddelande
Lapsi käsittelee savea.

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en extra ansökningsomgång för understöd för behov av tilläggsfinansiering som coronaviruspandemin orsakat andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som omfattas av statsandelssystemet enligt antalet undervisningstimmar.

Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning. 

Understöd beviljas för att täcka sådana kostnader för verksamheten under perioden 16.8–31.12.2020 som orsakats eller orsakas av undantagsförhållandena och  begränsningar i verksamheten och för utveckling av verksamheten under samma tidsperiod. Understöden får användas fram till den 31 december 2020. 

Understöd kan sökas antingen som tilläggsfinansiering till ett redan beviljat allmänt understöd eller som specialunderstöd, dvs. som projektfinansiering. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 1,2 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar tilläggsanslag för ändamålet. 

Ansökningstiden går ut 2020-11-19. Besluten fattas senast i december.

Understöd för behov av tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin till annan grundläggande konstundervisning än sådan grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme

Mer information: Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048

Tidigare beviljade specialunderstöd för behov av tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin till annan grundläggande konstundervisning än sådan grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme