Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018-2020

Avustus

Hallitusohjelman yhtenä strategisena painopisteenä on osaaminen ja koulutus. Hallitus näkee tärkeänä oppimisympäristöjen modernisoinnin sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntämisen oppimisessa. Hallitus haluaa vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten määrää ja koulutuksen keskeyttämistä. Tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyttä.

Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017–2019  kohdentaa yhteensä 105 M€ korkeakoulutuksen kehittämiseen mm. vahvistamalla digitaalisten oppimisympäristöjen ja ympärivuotisen opiskelun edellytyksiä (75M€) sekä nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen tukemiseen (30M€).  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin vuosille 2017–2019 yhteensä 25M€.  Rahoituspäätökset tehtiin tammikuussa 2017.

Tässä haussa korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin on haettavana enintään 40 M€. Erityisavustusta voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 2–3-vuotisiin hankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2018 ja päättyvät viimeistään vuonna 2020. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan.

Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää korkeakoulutuksen laadun parantamista ja avointa toimintakulttuuria sekä tukea opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen 2017–2025 linjausten toimeenpanoa sekä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyötä.

Rahoitus on tarkoitettu korkeakouluille ympärivuotisen opiskelun, digitaalisten oppimisympäristöjen sekä opetuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen kehittämistä edistäviin yhteistyöhankkeisiin, jotka hyödyttävät joko koko korkeakoululaitosta, ammattikorkeakouluja tai yliopistoja, tai ovat alakohtaisia ja hyödyttävät opiskelijoita.

Rahoitus myönnetään yhdelle kokonaisuutta koordinoivalle korkeakoululle. Päätökseen kirjataan tarvittaessa lupa jakaa rahoitusta hankkeen muille osapuolille.

Hakuaika:
Hakuaika alkaa 17.5.2017
Hakuaika päättyy 31.10.2017 klo 16:15

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet

Lisätietoja

ylitarkastaja Ilmari Hyvönen
puh. 0295 3 30117
[email protected]

ylitarkastaja Päivi Bosquet
puh. 0295 3 30375
[email protected]

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (10.10.2017)