Hyppää sisältöön

Korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot maksoivat 35 miljoonaa tieteellisten julkaisujen e-aineistoista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.6.2017 14.28
Tiedote

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot maksoivat viime vuonna 35 miljoonaa euroa tieteellisten julkaisujen e-aineistoista, selviää Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) keräämistä kustantajahintatiedoista. Tiedonkeruu on jatkoa viimevuotiselle julkistukselle, jolloin ATT-hanke julkisti suomalaisen tiedeyhteisön maksamat tieteellisten julkaisujen tilaushinnat vuosilta 2010 – 2015. Vuoden 2016 tiedonkeruu on aiempaa kattavampi: mukana on useampia tutkimuslaitoksia kuin aikaisemmin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kohdalla luvut ovat vertailukelpoisia.

Kaupallinen tiedekustannus on hyvin keskittynyttä. Suurin kustantaja, Elsevier, kerää vuosittain yli 10 miljoonaa euroa ja kymmenen suurinta kustantajaa saa neljä viidesosaa kokonaissummasta.


Hintatietojen julkistamisella ATT haluaa tehdä näkyväksi tieteen nykyisen julkaisumallin kustannuksia ja tukea FinELibin neuvotteluasemaa. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, joka neuvottelee keskitetysti tieteellisten julkaisujen e-aineistojen tilaushinnoista suurten kansainvälisten kustantajien kanssa. Suomen tavoite näissä neuvotteluissa on kohtuullistaa hintoja ja edistää avointa julkaisemista. Neuvottelut esimerkiksi Elsevierin kanssa ovat olleet vaikeita. Edellinen sopimus päättyi vuonna 2016 eikä neuvotteluissa päästy yhteisymmärrykseen. FinELib ja Elsevier tekivät vuoden sopimuksen saadakseen lisäaikaa neuvotteluille, mutta neuvottelut eivät ole toistaiseksi edistyneet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan solmittavien sopimusten tulee edistää suomalaisten tutkijoiden mahdollisuutta avoimeen julkaisemiseen. Avoin tiede on Suomen tiedepolitiikan kärki ja Suomi edellyttää kaikilta osapuolilta toimia, joilla avoimesta julkaisemisesta tulee tutkijan arkipäivää.
Tukeakseen tieteen avoimuutta ja FinELibin neuvotteluja suomalaiset tutkijat avasivat viime marraskuussa Tiedonhinta.fi-kannanoton, jonka on allekirjoittanut lähes 3000 tutkijaa. Allekirjoittaneet vaativat tilaushintojen kohtuullistamista ja sisältöjen avoimuuden kasvattamista. Suomalainen tiedeyhteisö aloitti 16.6. Elsevieriin kohdistuvan No deal, no review -boikotin, jossa tutkijat lupaavat pitäytyä vertaisarviointi- ja toimitustehtävistä Elsevierin lehdissä.

Avoin tiede, avoin julkaisemien ja avoin data ovat kansainvälisiä trendejä ja vastaavia julkistuksia kustantajien hintatiedoista on tehty myös Alankomaissa, Sveitsissä ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa.

Kustantajahintatiedot 2010-2016 ovat nyt saatavilla avoimena datana CC BY 4.0 -lisenssillä. Kustantajahintatiedot sekä linkki www-sovellukseen löytyvät sivulta http://avointiede.fi/kustantajahintatietoja  

Lisätietoja:

Tietopyyntöön liittyvissä asioissa: [email protected]

Aineistoihin liittyvissä asioissa: [email protected]

Avoin tiede ja tutkimus -hanke: [email protected]

OKM-tiedote 8.12.2016 : Avointa tiedettä edistettävä kaikin keinoin

Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tieteelliseen julkaisemiseen: tutkimusorganisaatioilta vuosittain miljoonia euroja suurille kustantajille

FinElib: Elsevier trusts in traditions – no advancement in FinELib-Elsevier negotiations

Tiedonhinta.fi-kannanotto  

No deal, no review -boikotti
 

Tiede